logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Miasto Bydgoszcz realizuje międzynarodowy projekt OwnYourSECAPMiasto Bydgoszcz od 2011 roku jest sygnatariuszem Porozumienia Burmistrzów, które stanowi moralne zobowiązanie do realizacji działań na rzecz ochrony klimatu oraz rezultat długoterminowej strategii miasta w zakresie zrównoważonego rozwoju. Kolejnym krokiem w kierunku ochrony klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców miasta było przystąpienie we wrześniu 2019 roku do „Nowego Zintegrowanego Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii”. W konsekwencji został opracowany Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla Miasta Bydgoszczy do roku 2030 (Plan SECAP).


Bydgoszcz od lat jest także aktywnym członkiem Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC), wraz z którym bierze udział w licznych międzynarodowych projektach. Obecnie gmina uczestniczy m.in. w projekcie OwnYourSECAP (MIEJ PLAN: Wsparcie władz regionalnych i lokalnych w opracowaniu i wdrażaniu planu SECAP), który finansowany się ze środków europejskich z programu LIFE.

 

Projekt ten zakłada pomoc samorządom lokalnym w procesie transformacji energetycznej, poprzez zapewnienie systematycznego podejścia do opracowywania, wdrażania i monitorowania planów SECAP. Pomoże on także zinstytucjonalizować planowanie energetyczne i klimatyczne m.in. w ośmiu polskich gminach, ustanawiając jasne struktury zarządzania, wzmacniając zaangażowanie polityczne oraz wprowadzając holistyczne podejście do planowania i integracji międzysektorowej, włączając także zadania z zakresu ochrony klimatu i adaptacji do jego zmian. Bydgoszcz, jako gmina pionierska w projekcie, może dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z gminami z różnych krajów partnerskich projektu, ale także uczestniczyć w organizowanych spotkaniach, czy warsztatach.

 

Dzięki udziałowi w projekcie OwnYourSECAP w kwietniu 2024 roku, przedstawiciele Bydgoszczy mieli możliwość uczestniczyć w dwudniowych międzynarodowych warsztatach w Pradze.  Podczas tego spotkania przedstawiciele gmin z krajów partnerskich projektu mieli okazje do wspólnej dyskusji oraz wymiany wiedzy i doświadczeń na temat istotnych aspektów zrównoważonego rozwoju tj. działań na rzecz ochrony klimatu, adaptacji do zmiany klimatu, czy też wdrażania działań w sektorach budynków publicznych, transportu i mobilności oraz niebiesko-zielonej infrastruktury. Następnie gminy odwiedziły Praskie Centrum Energii z siedzibą w miejskiej oczyszczalni ścieków. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość wysłuchania ciekawych prelekcji i zapoznania się z innowacyjnymi działaniami i europejskimi dobrymi praktykami. Wśród prelegentów znalazł się także Pan Tomasz Bońdos oraz Pani Kinga Tyburska z Bydgoszczy, którzy opowiedzieli zebranym o działaniach miasta na rzecz dążenia do neutralności klimatycznej i samowystarczalności, a także przedstawili narzędzie do automatycznego zbierania faktur za energię. Wystąpienie to cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Po prelekcjach partnerzy projektu wraz z władzami lokalnymi wzięli udział w tematycznych warsztatach. Z Polski w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Bydgoszczy i Sztumu oraz Beska i Raciechowic.

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia polskiej strony projektu OwnYourSECAP, a także oficjalnej strony projektu.