logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Project: 3x20net: A European approach towards CO2 emissions reduction through awareness raising actions."3x20 Net" - „Europejska inicjatywa na rzecz redukcji emisji CO2 za sprawą edukacji ekologicznej" , nr projektu 507277 (pełna nazwa w jęz.ang.: 3x20 Network: a European approach towards CO2 emissions reduction through awareness raising actions ) realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Europa dla Obywateli 2007-2013

Działanie 1: Aktywni obywatele dla Europy,

Poddziałanie 1 Partnerstwo miast (town-twinning)

1.2. Sieci miast partnerskich                                 

Czas trwania - 25.03.2010-24.03.2012

Koordynator: Rimini, Włochy Urząd Miasta

Cel: edukacja ekologiczna, wytworzenie dobrych praktyk i rozpowszechnianie efektów, zacieśnienie więzi partnerskich między miastami w temacie edukacji ekologicznej i redukcji emisji CO2

Miasto Bydgoszcz zakończyło w 2012r. realizację projektu 3X20net: EUROPEAN APPROACH TOWARDS CO2 EMISSIONS REDUCTION THROUGH AWARENESS RAISING ACTIONS (Europejska Inicjatywa w Celu Redukcji Emisji Co2 - Edukacja Ekologiczna). Był to projekt twinningowy między Bydgoszczą, Rimini, Reggio Emilia, Dietzenbach, Norrkoping, Linkoping, Motalą i Scandiano, w ramach którego odbywały się szkolenia w temacie edukacji ekologicznej. Dzięki projektowi partnerzy dokonali wymiany dobrych praktyk dot. wydajności energetycznej, monitoringu i promocji eko-idei.

General Objective of the project 3x20 Network is to raise awareness of citizens towards Energy Efficiency and Renewables in Everyday Life through exchanges of local experiences and definition of common communication and participation strategy.

All the involved partners from 4 countries (Italy, Sweden, Germany and Poland) have already carried out local activities aimed at making energy efficiency policies better known and more participated. This means that communication strategy and tools have been implemented and that mechanisms and procures for making citizens active in energy efficiency actions have been carried out.

Now the main objectives of the project is to share these experiences (in terms of policies and concrete projects) in the European context and to reach final definition of a common strategy based on strengths of different local experiences and characterised by active and continuous involvement of civil society, here represented by some target groups.

In the preparation phase of the proposal of the project, Italian, Swedish and German partners had the opportunities to sharetheir local experience and to define a set of common objectives and expected results in the context of a Training Programme, organised by the Network S.E.R.N., that took place in Rimini on April 2009.

Definition of the programme

The work programme consists of 6 different events . First event will be a-two-day kick-off meeting where project's partners will be asked to discuss the original action plan and to defining some common elements : evaluation tools, dissemination outputs and administrative-financial management procedures . This will be followed by a set of 4 transnational events that , having the same structure, they will address four different themes and targets (see programmes below). The final event will be an evaluation and followup meeting.

Involvement of participants

Two participation levels are foreseen . In the context of public events , participants representing partner municipalities will be asked to present local experiences to a public audience therefore all project participants will have an active role. Active role that will be played again in the context of project groups that will be hold in the context of each single event .
An active role will be played only by hosting organisations when, in the context of each event, it will be asked to organise and coordinate study visits aimed at presenting local experiences.

European Dimension

it is ensured by a partnership representing 4 different countries (SE , IT , PL, DE ) , that , with reference to the addressed themes, have different level of awareness and different levels (qualitatively and quantitatively).Comparison and exchange deriving form this networking project it's expected to provide common solutions,ideas,projects arising from different initial situations and therefore applicable to other European countries.

The project's programme will provide for informal learning opportunities to involved target categories. If on one hand project contents will be defined and evaluated in the context of two restricted partners' s meetings , on the other hand core action will be implemented during 4 transnational meetings where different activities will be organised in order to provide participants (representing above mentioned target groups) with the opportunity to improve their knowledge about what has been realised (in terms of policies and concrete projects) at European , national and local level in order to raising awareness and make citizens active in the implementation of Energy Efficiency strategies in their everyday lives .
Furthermore , these transnational meetings will provide the opportunities for the final realisation of a common strategy that based on local dimension (meaning strengths of local actions) will represent a set of common , transnational solutions for making citizens aware and active in Energy Efficiency policies , especially improving their consumption behaviours. Cooperation among partners has been applied and I will be ensured at every project stage from the preparation to the final evaluation.

The Project is developed in cooperation with the Sweden-Emilia-Romagna Network (S.E.R.N.) and with the support of "Europe for Citizens" Programme (Financed by E.A.C.E.A.).

 

Seminars and workshop in the Project:

  • Norrkoping closing meeting 7-8.03.2012

Seminar & Workshop

Energy's Educational Projects and Sustainable Schools

Seminar & Workshop

Can we mobile and still not lose energy? Climate of working together

Seminar & Workshop

New technical solutions to enhance Energy efficiency

Seminar & Workshop

Experiences and Policies for Energy Efficiency and Renewable Energy sources

Materiały z warsztatów na stronie internetowej projektu / Materials for the seminars available here: http://www.3x20net.eu/

eko-seminarium projektu 3x20network w Bydgoszczy w dniach 27-29 kwietnia 2011 roku:

Bydgoszcz miała przyjemność przez ostatnie trzy dni kwietnia 2011r. gościć 19 przedstawicieli urzędów ze Szwecji, Włoch i Niemiec związanych z edukacją ekologiczną oraz najprężniej działające organizacje ekologiczne w Polsce: WWF (Wojciech Stępniewski), Aeris Futuro z Krakowa (Prezes Joanna Mieszkowicz), Fundację Ekologiczną Arka z Bielska - Białej (Prezes Wojciech Owczarz) oraz Koalicję Klimatyczną (Zbigniew Karaczun). Spośród wielu wniosków seminarium, jedna konstatacja jest pewna - w Polsce ciągle za mało dzieje się w temacie edukacji ekologicznej, a świadomość mieszkańców dotycząca zmian klimatu i wynikających z nich zagrożeń pozostaje zatrważająco niska.

Formuła spotkań projektu 3x20net to były seminaria wymiany dobrych eko praktyk oraz wizyty studyjne. Dzięki uprzejmości firmy Frosta pokazaliśmy uczestnikom seminarium nowoczesną fabrykę oraz chłodnię, na której dachu zamontowano instalację ogniw fotowoltaicznych (pierwszą tego typu instalację na fabryce w Polsce), uczestnicy zostali oprowadzeni również przez pracowników spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja po oczyszczalni ścieków „Fordon" oraz przez pana Tomasza Kasiorka po Zakładzie Utylizacji Odpadów Medycznych przy Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.

Kolejne spotkanie tematyczne projektu odbyło się w 2011r. w Dietzenbach, Kreis Offenbach (Niemcy) w dniach 14 -16 listopada. W spotkaniu mogli uczestniczyć reprezentanci urzędów, uczelni, organizacji pozarządowych, politycy oraz inne osoby związane z edukacją ekologiczną - jedynym warunkiem było pokrycie we własnym zakresie kosztów dojazdu i dostępność miejsc. W projekcie zapewnione były przez organizatora spotkania posiłki w czasie spotkań oraz 2 noclegi. Kontakt: Natalia Weckwert, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, n.weckwert@um.bydgoszcz.pl.

Informacje z poprzednich spotkań można śledzić na stronie projektowej http://www.3x20net.eu/, a wszelkie bieżące wiadomości na stronie http://www.czystabydgoszcz.pl/czysta-bydgoszcz,menu,500,566.html. Projekt 3x20net był współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Europa dla Obywateli oraz budżetu Miasta Bydgoszczy.