logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wizyta studyjna w Hamburgu w ramach projektu DUETNa początku listopada 2023 roku delegacja przedstawicieli polskich samorządów odwiedziła Hamburg - jedno z największych niemieckich miast - w ramach projektu DUET. Celem było poszerzenie wiedzy oraz uzyskanie inspiracji dot. doświadczeń, pracy i działalności instytucji oraz firm działających w zakresie zarządzania energią i efektywności energetycznej oraz odpowiedzialnym korzystaniem z zasobów.

Wydarzenie rozpoczęło się 8 listopada na Uniwersytecie HAW Hamburg. Oficjalna sesja otwarcia była okazją do dyskusji i nawiązywania kontaktów pomiędzy wszystkimi uczestnikami z Polski i Niemiec. Celem spotkania było zapoznanie się z możliwościami rozpoczęcia lokalnie transformacji w kierunku zrównoważonego zarządzania energią na poziomie miasta, uniwersytetów i dzielnic. Oficjalne otwarcie spotkania miało miejsce pod przewodnictwem p. Tomasza Bońdosa z miasta Bydgoszcz. Cel projektu DUET, dzięki któremu została zrealizowana wizyta, przedstawiła Anna Jaskuła z PNEC. Mieliśmy zaszczyt gościć również prelegentów o różnych doświadczeniach związanych z zarządzaniem energią. Matthias Ederhof z EnergieNetz Hamburg przedstawił główne obszary działalności swojej firmy oraz interesujący model biznesowy „PV tenant power”, z którego korzyści czerpią również zwykli obywatele. Arne Speerforck z TUHH zaprezentował rozwiązania związane z sieciami energetycznymi i przyszłością magazynowania energii w innowacyjny sposób. Na zakończenie Romuld Meyer z PGK SA wprowadził uczestników w temat biogazu i wodoru w produkcji energii oraz jego wykorzystania w sektorze transportu. Goście przedstawili szeroki obraz na prowadzone przez siebie działania, które miały dostarczyć inspiracji, zaprezentować konkretne, możliwe do wdrożenia, strategie. Sesja pytań i odpowiedzi dała szansę na zwiększenie wiedzy i rozwinięcie tematów przez wszystkich uczestników tej części wydarzenia.

Przedstawiciele polskich samorządów podczas wizyty w Centrum Kompetencji Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej (CC4E)

Po południu grupa odwiedziła Centrum Kompetencji ds. Energii odnawialnej i Efektywności Energetycznej (CC4E) - centralną instytucję naukową na Uniwersytecie HAW w Hamburgu - oraz jego "Energy ,campus" znajdujący się w dzielnicy Bergedorf. Budynek i jego udogodnienia stają się interdyscyplinarną odpowiedzią na obecne i przyszłe wyzwania związane z transformacją energetyczną, co można było zaobserwować podczas zwiedzania obiektu. Dzięki badaniom, obiekt umożliwia zweryfikowanie i przetestowanie praktycznych rozwiązań dla szerokiego spektrum problemów technologicznych, społecznych i ekonomicznych. Profesor Hans Schäfers, przedstawiciel wydziału, wprowadził w temat badań Uniwersytetu HAW dot. zarządzania energią oraz przedstawił możliwe rozwiązania i plany dla celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2045 roku.

Zapoznanie z koncepcją rewitalizacji dzielnicy Hafencity.

Wieczór został poświęcony HafenCity - największemu europejskiemu zrewitalizowanemu obszarowi miejskiemu w dawnym obszarze portowym. Uczestnicy mogli odwiedzić Kasselhouse, gdzie znajduje się nowoczesne centrum informacyjne. Uwe Cartensen przedstawił historię dzielnicy portowej i plany budowy zrównoważonych dzielnic miejskich oraz wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań na przykładzie budynków Hafencity. Portowy obszar z jego zróżnicowanymi funkcjami tworzy atrakcyjne, a zarazem bezpieczne, połączenia z rzeką Łabą. Cały projekt opiera się na celach zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu efektywności energetycznej budynków.

W drugim dniu wizyty grupa spędziła czas po drugiej stronie rzeki Łaby. Dzięki sprawnym środkom transportu publicznego w Hamburgu obejmującego również przeprawy promowe, możliwe było odwiedzenie zakładu termicznego przetwarzania odpadów (MVR) i zakładu wodociągowego z instalacją biogazu (Hamburg Wasser). Rejsy z portu Hamburg do obiektów technicznych umożliwiły uzyskanie unikalnego widoku na miasto.

Wizyta w spalarni odpadów

Wizyta na miejscu w MVR Rugenberger Damm pozwoliła zobaczyć, jak wyglądają praktyczne procesy przetwarzania odpadów. Alina Bendlin wyjaśniła techniczne procesy spalania odpadów i szczegóły dotyczące działania zakładu i stosowanych rozwiązań. MVR dąży do efektywnego termicznego przetwarzania dostarczanych odpadów, a dzięki temu wytwarzania ciepła i energii pobliskich dla dzielnic oraz produkcji materiałów użytkowych, przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa, ochrony zdrowia zawodowego i ochrony środowiska.

Następnie przedstawiciele polskich gmin przenieśli się w inne miejsce - do zakład wodociągów Hamburg Wasser. Działanie oczyszczalni ścieków w Köhlbrandhöft oraz zachodzących tam procesów produkcji biogazu oraz biowodoru przedstawił Hendrik Schurig, który szczegółowo zapoznał gości z  używanymi technologiami oraz realizowanymi przez instytucję projektami. Omówił również aspekty produkcji biogazu. Zwiedzanie obiektu nie tylko było interesującym doświadczeniem pod względem technicznym, ale również umożliwiło podziwianie oszałamiającego panoramicznego widoku na Hamburg podczas zachodu słońca.

Zapoznanie za obiektami należącymi do Hamburg Wasser.

Podsumowując, wizyta w Hamburgu była okazją do zdobycia wiedzy technicznej, poszerzenia sieci kontaktów, ale również do nauki efektywnych strategii zarządzania i zaangażowania społecznego w kontekście zrównoważonego zarządzania energią. Inspirujące pomysły, które podzielili z nami przedstawiciele Hamburga, stanowią solidną podstawę do dalszego rozwoju polskich miast w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości energetycznej.

Aby pobrać poniższe prezentacje, należy wpisać hasło, które otrzymali Państwo w mailu wysłanym po wydarzeniu. Tych z Państwa, którzy w wydarzeniu nie uczestniczyli, a są zainteresowani zapoznaniem się z prezentacjami prosimy o kontakt z naszym biurem: biuro@pnec.org.pl. Poniższe prezentacje nie mogą być udostępnianie ani publikowane bez zgody Stowarzyszenia.

Prezentacje

(PL) Zarządzanie energią w mieście , ANNA JASKUŁA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"

(ENG) Transformacja energetyczna i projekty EnergieNetz , MATTHIAS EDERHOF, EnergieNetz Hamburg

(DE) Projekty dot. Zarządzania energią na Politechnice w Hamburgu , ARNE SPEERFORCK, Institute of Engineering Thermodynamics of TUHH

(PL) Biogaz, biometan, wodór – jaka przyszłość komunikacji zbiorowej? , ROMUALD MEYER, PGK SA

(DE) Wyzwanie transformacji energetycznej. Kluczowe zagadnienia , HANS SCHAFERS, Uniwersytet HAW Hamburg

(ENG) HafenCity Hamburg - żywa włączająca i zrównoważona dzielnica , UWE A. CARSTENSEN, HafenCity Hamburg GmbH

(DE) Georgswerder Energieberg - Od składowiska toksycznych odpadów po atrakcję turystyczną , ANNE BERKMULLER, Stadtreinigung Hamburg

(DE) Müllverbrennung Rugenberger Damm – spalarnia odpadów , ALINA BENDLIN, MVR

DUET Współpraca dla lepszego zarządzania energią w miastachCelem projektu DUET jest rozwój systemów zarządzania energią w miastach poprzez wykorzystanie narzędzi wspieranych przez technologie IT. W Bydgoszczy rozszerzony i udoskonalony zostanie system robotyzacji faktur za energię elektryczną wprowadzony w 2020 roku, który jednocześnie zbiera dane energetyczne o budynkach publicznych i pomaga obniżyć koszty za media.

Celem projektu DUET jest rozwój systemów zarządzania energią w miastach poprzez opracowanie, przetestowanie i rozpowszechnianie narzędzi wspieranych przez technologie informacyjno-komunikacyjne. W ramach projektu zostaną przeanalizowane możliwości bardziej efektywnego monitorowania i zarządzania energią w Mieście Bydgoszczy, a następnie udoskonalony zostanie obecnie funkcjonujący system gromadzenia danych energetycznych wprowadzony w 2020 roku. Pozostałe miasta (w szczególności te z bydgoskiego obszaru funkcjonalnego) otrzymają wsparcie w tworzeniu własnych systemów zarządzania poprzez udział w procesie testowania najlepszych rozwiązań i budowaniu bazy wiedzy. Zostanie to osiągnięte również dzięki wymianie doświadczeń i rozpowszechnianiu wiedzy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz ekspertami.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE:

 • analiza obecnych dobrych praktyk związanych z systemami zarządzania energią,
 • identyfikacja możliwości rozwoju i poszerzanie kompetencji pracowników urzędu poprzez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach,
 • wymiana doświadczeń pomiędzy Bydgoszczą a wybranymi niemieckimi miastami, w celu znalezienia inspiracji do udoskonalenia systemu zarządzania energią,
 • udoskonalenie narzędzi i systemu zarządzania energią stosowanego w mieście Bydgoszczy,
 • zaktualizowanie SECAP o wdrożone działania oraz zintegrowanie go z innymi lokalnymi dokumentami strategicznymi,
 • przygotowanie wytycznych do rozbudowy systemów zarządzania energią w 5 miastach z bydgoskiego obszaru funkcjonalnego (FUA),
 • szkolenia dla gmin zainteresowanych unowocześnieniem swoich baz danych i procesów zarządzania energią oraz lokalne fora dla interesariuszy, zwiększające ich świadomość energetyczną i angażujące ich w lokalne procesy zarządzania energią.

PLANOWANE REZULTATY PROJEKTU:

 • udoskonalenie i rozbudowa istniejącego systemu zarządzania energią, baz danych energetycznych i narzędzi zarządzania energią w Bydgoszczy w celu zapewnienia właściwego kierunku przyszłego rozwoju lokalnej polityki energetycznej,
 • poprawa zdolności zarządzania energią w miastach poprzez dostarczanie, testowanie i rozpowszechnianie nowych narzędzi i rozwiązań w tym zakresie,
 • upowszechnienie wiedzy na temat budowania potencjału miast poprzez tworzenie i rozbudowę systemów zarządzania energią,
 • utworzenie przestrzeni do współpracy miast poprzez dedykowane szkolenia i fora lokalne,
 • usprawnienie procesów zarządzania energią i wspieranie transformacji energetycznej.

PARTNERZY PROJEKTU:

Miasto Bydgoszcz

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

OKRES REALIZACJI: luty 2023 – marzec 2025

FINANSOWANIE: Europejska Inicjatywa na rzecz Klimatu (EUKI)

STRONA PROJEKTU: projectduet.eu

Projekt ten jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Działań w dziedzinie Klimatu (BMWK).