logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

GRAD„Zielone dachy jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich - niemieckie inspiracje dla Polski”, ang. „Green roofs as a tool for climate adaptation in urban areas - German inspiration for Poland” (akronim GRAD).

Projekt, którego celem jest promowanie zielonych dachów i żyjących ścian jako narzędzia adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich, w tym zainicjowania w polskich miastach opracowania wzorcowych strategii rozwoju zielonych dachów. Projekt zakłada transfer niemieckich praktyk w tym zakresie, w tym przede wszystkim doświadczeń Miasta Hamburg, które od kwietnia 2014 r. posiada i realizuje własną strategię dotyczącą stymulowania budowy zielonych dachów w mieście. Zainicjowana wymiana bilateralna oraz współpraca z ekspertami w dziedzinie zielonych dachów ma zaowocować 8 lokalnymi strategiami opracowanymi dla 8 polskich miast pilotażowych, szerokim rozpowszechnieniem materiałów i wytycznych dotyczących wspierania rozwoju zielonych dachów i żyjących ścian w miastach, a także poprawą ogólnej świadomości w zakresie roli zielonych dachów w ochronie klimatu.

Czas trwania projektu: październik 2018 r. –   wrzesień 2020 r.
Lider projektu: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” (PNEC)
Partner projektu: Miasto Hamburg
Miasta biorące udział w projekcie: Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Gdynia, Kalisz, Kraków, Lublin, Warszawa, Wrocław
Całkowity koszt projektu: 163 110 EUR

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiej inicjatywy na rzecz ochrony klimatu (EUKI) będącej instrumentem finansowania projektów niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU).


Osoba do kontaktu:
Beata Kempa
Urząd Miasta Bydgoszczy
+48 52 58 58 826
bkempa@um.bydgoszcz.pl

Więcej informacji na stronach internetowych:
www.strategiezielonychdachow.eu/pl/
www.euki.de/en/euki-projects/grad-green-roofs/

Poniżej przykłady niemieckich rozwiązań w mieście Hamburg (fot. Beata Kempa):