logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

eNeuron

eNeuron Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonychMiasto Bydgoszcz wspólnie z Enea Operator oraz Instytutem Energetyki weźmie udział w projekcie badawczym „eNeuron: greEN Energy hUbs for local integRated energy cOmmunities optimizatioN”. Udział w projekcie umożliwi Miastu, poprzez wymianę doświadczeń, kreowanie przyszłych systemowych rozwiązań z zakresu energetyki rozproszonej, które mają szanse zostać zastosowane w skali całego kraju.

Celem eNeuron jest opracowanie innowacyjnych narzędzi do optymalizacji procesu projektowania i funkcjonowania lokalnych systemów energetycznych, których głównym zadaniem będzie efektywna integracja rozproszonych źródeł energii.
 
Realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie i potrwa cztery lata. Wartość prac całego projektu wyceniono na ponad 6,3 mln euro. Poziom dofinansowania w przypadku Bydgoszczy wynosi 140 tys. euro.  Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu Horyzont 2020 - ramowego programu Komisji Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji. Obok polskich podmiotów, Enei Operator, Instytutu Energetyki i Miasta Bydgoszcz, w projekt zaangażowane są ośrodki naukowe z Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Irlandii i Norwegii. W realizacji projektu „eNeuron - badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych” udział weźmie siedemnaście instytucji naukowych i podmiotów gospodarczych z siedmiu europejskich krajów.
 
Współpraca przedsiębiorstw sektora energetycznego z przedstawicielami środowiska naukowego oraz samorządami  pozwoli na wymianę doświadczeń oraz inicjację nowych przedsięwzięć, które będą stanowiły nową wartość dodaną do obecnego systemu energetycznego. 

Zadaniem wszystkich uczestników projektu eNeuron jest promowanie koncepcji Energy Hub, jako modelu sterowania oraz zarządzania rozproszonymi źródłami energii zintegrowanymi systemowo w celu optymalizacji ich działania. Koncepcja Energy Hub skierowana jest do lokalnych prosumentów: gospodarstw domowych, podmiotów komercyjnych i przemysłowych. Skorzystają oni na obniżeniu kosztów przy jednoczesnym wykorzystaniu lokalnych, niskoemisyjnych źródeł energii. Energy Hub ma zapewniać skuteczne, ekonomiczne i zrównoważone rozwiązania, zarówno w zakresie krótko, jak i długoterminowych umów. W założeniu projekt eNeuron ma przynieść liczne korzyści, także potencjalnym podmiotom zainteresowanym wdrożeniem takich systemów, w tym m.in. operatorom sieci dystrybucyjnych i lokalnym społecznościom. Rola Enei Operator w projekcie eNeuron jest wieloaspektowa. Obejmuje wsparcie merytoryczne w zakresie procesów kodowania, kontroli i monitorowania sieci oraz integracji odnawialnych źródeł energii oraz technologii magazynowania energii w sieciach dystrybucyjnych. W ramach projektu zostaną zakupione specjalistyczne urządzenia oraz oprogramowanie, które pozwoli na zmodelowanie sieci, przepływów energii i profili zapotrzebowania. Częścią projektu jest też udział w ocenach technicznych i ekonomicznych koncepcji projektu, a także opracowaniu zaleceń regulacyjnych.

 

Partnerzy projektu:

ENEA Włoska Narodowa Agencja Nowych Technologii, Energii i Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego, Włochy – Koordynator projektu eNeuron

FOSS Centrum Badawcze na rzecz zrównoważonej energii, Cypr

IEn Instytut Energetyki, oddział Gdańsk, Polska

IREC Kataloński Instytut Badań nad Energią, Hiszpania

SINTEF Energy AS, Norwegia

TECNALIA Badania i Innowacje, Hiszpania

DERlab Europejskie Rozproszone Laboratoria Zasobów Energetycznych e. V., Niemcy

IREC Kataloński Instytut Badań nad Energią , Hiszpania 

EPRI Europe DAC Instytut Badawczy Energii Elektrycznej, Irlandia

Politechnika w Marche, Włochy

Politechnika w Madrycie, Hiszpania

Enea Operator, Polska

Miasto Bydgoszcz, Polska

Skagerak, Norwegia

EDP LABELEC, Studia, Rozwój i Laboratoria, Portugalia

ICONS, Włochy

ENEIDA, Sieci bezprzewodowe i czujniki, Protugalia

Ministerstwo Obrony Narodowej - Portugalska Marynarka Wojenna, Portugalia

 

Czas realizacji: listopad 2020 – październik 2024

Budżet Miasta Bydgoszczy: 140 000 EUR

Dofinansowanie: 100% z programu Horyzont2020