logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Projekt CASCADEMiasto Bydgoszcz wraz z 19 innymi miastami zostało zakwalifikowane do udziału w drugim etapie realizacji projektu „Cities Exchanging on Local Energy Leadership” (Miasta wymieniające doświadczenia z zakresu lokalnego zarządzania energią), akronim CASCADE, koordynowanym przez EUROCITES, w którym uczestniczyć będzie w zdobywaniu wiedzy od partnerów projektu, wymianie doświadczeń i tworzeniu powiązań między miastami w celu przystosowania się do wymogów efektywności energetycznej i niskoemisyjności.

CASCADE jest 3-letnim projektem (2011-2014) realizowanym w ramach programu „Intelligent Energy Europe”. Projekt ma na celu wzajemne nabywanie wiedzy od partnerów projektu  w zakresie zarządzania energią w obszarze budynków publicznych, transportu miejskiego i odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu projekt wspiera miasta w osiąganiu celów Unii Europejskiej dotyczących energii i ochrony klimatu.
W ramach projektu CASCADE, w dniach 25-26 września br. przedstawiciele Miasta Bydgoszczy wezmą udział w  wizycie studyjnej do Gateshead, Wielka Brytania, w zakresie energetyki w planowaniu miejskim i termomodernizacji. Obszar ten jest dla Miasta Bydgoszczy bardzo istotny z uwagi na wypełnienie zobowiązań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych z terenu  Miasta o co najmniej 20% do roku 2020 poprzez m.in. podwyższenie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Miasta.

Miasto Bydgoszcz zobowiązało się do wdrażania ww. działań:

  • przyjmując Plan Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu dla Miasta Bydgoszczy Uchwałą Nr LXXVIII/1164/10 Rady Miasta Bydgoszczy
    z dnia 3 listopada 2010 r.
  • przystępując do Porozumienia między Burmistrzami (Uchwała Nr XVII/325/11 Rady Miasta Bydgoszczy  z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia Miasta Bydgoszczy do realizacji „Porozumienia między Burmistrzami” dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym
  • przyjmując Plan działań na rzecz Zrównoważonej Energii dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012-2020 (Uchwała Nr XXXV/723/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012-2020”)
  • przyjmując Plan Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012-2020 (Uchwała Nr XXXV/724/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie współpracy ze społecznościami lokalnymi w ramach projektu pn. „Lokalna odpowiedzialność za realizację celów Protokołu z Kioto”).

Miasta realizujące projekt CASCADE to m.in. Amsterdam, Birmingham, Burgas,  Mannheim, Malmo, Mediolan, Sztokholm, Warszawa i Wenecja. Pozostałe 19 miast, które również wezmą udział w projekcie w celu nabycia wiedzy to: Bacau (Rumunia); Belfast (UK); Bilbao (Hiszpania); Brighton & Hove (UK); Bratysława (Słowacja); Bukareszt (Rumunia); Budapeszt (Węgry); Gdynia (PL); Hamburg (Niemcy); Iasi (Rumunia); London borough of Haringey (UK); Skopje (Republika Macedonii); Sliven (Bułgaria); Rzeszów (PL); Talin  (Estonia); Tartu (Estonia); Timisoara (Rumunia); Tirana (Albania); and Yerevan (Armenia).

Strona internetowa projektu CASCADE: http://www.cascadecities.eu/