logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

2050 CliMobCityProjekt międzynarodowy o akronimie “2050 CliMobCity” dotyczy łagodzenia skutków zmian klimatu w obszarze mobilności w mieście. Jako miasto wyznaczyliśmy sobie ambitne cele klimatyczne. Udział w projekcie będzie znakomitą okazją do zweryfikowania czy jako miasto jesteśmy na dobrej drodze do realizacji postawionych sobie celów.

Ponadto projekt będzie koncentrował się na następujących zagadnieniach związanych z mobilnością w mieście:

  • Identyfikacja kluczowych środków, które pozwolą zmniejszyć emisję CO2.
  • Pojazdy elektryczne oraz infrastruktura ładowania.
  • Systemy informacyjne i komunikacyjne wspierające/zachęcające do zmiany środków transportu na transport publiczny.

Jako miasto, realizując projekt planujemy wprowadzić pilotażowo nową infrastrukturę rowerową w postaci zadaszonego parkingu dla rowerów. W początkowej fazie projektu, która polega na spotkaniach partnerów projektu okazało się, że rowery odgrywają znaczącą rolę w korzystaniu z transportu publicznego. W innych europejskich miastach, mieszkańcy korzystają z dwóch, a nawet trzech środków transportu np. rower, autobus, pociąg. Na podstawie tych wstępnym analiz chcemy stworzyć miejski parking dla rowerów na jednym z węzłów przesiadkowych. Efektem finalnym projektu będzie przede wszystkim Strategia Zrównoważonego Transportu Miejskiego, która zostanie przyjęta przez Radę Miasta Bydgoszczy.


O projekcie

Partnerzy projektu:

  1. Uniwersytet techniczny w Delft (Holandia)
  2. Poczdamski Instytutu Badania Skutków Zmian Klimatu (PIK)
  3. Miasto Bydgoszcz
  4. Lipsk (Niemcy)
  5. Plymouth (Wielka Brytania)
  6. Almeria (Hiszpania)
  7. Saloniki (Grecja)

 

Nazwa projektu: 2050 Climate-friendly Mobility in Cities (akronim 2050 CliMobCity)
Termin realizacji: 1 sierpnia 2019 r. – 31 lipca 2023 r.
Nazwa programu: Interreg Europe

Projekt w liczbach
7                     partnerów
48                   miesięcy okres realizacji
136 929,00     euro budżet dla Bydgoszczy
85%                poziom dofinansowania

Oficjalna strona projektu (link) https://www.interregeurope.eu/2050climobcity/

Strona Programu Interreg Europe (link) https://www.interregeurope.eu/

Kontakt:

Krzysztof Weder krzysztof.weder@um.bydgoszcz.pl tel. 52 58 59 486