logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Studium lokalizacyjne dla platformy multimodalnej na terenie Bydgoszcz-Solec KujawskiJednym z kluczowych zadań przewidzianych w ramach projektu EMMA było opracowanie studium lokalizacyjnego dla portu multimodalnego na Wiśle, zlokalizowanego pomiędzy Bydgoszczą, a Solcem Kujawskim. Celem studium była analiza uwarunkowań geologicznych, środowiskowych, transportowych, ekonomicznych, finansowych i prawnych związanych z tym przedsięwzięciem.

Dokument pozwolił na wskazanie optymalnej lokalizacji pod budowę przyszłego portu na analizowanym obszarze pomiędzy Bydgoszczą a Solcem Kujawskim oraz zbadanie wykonalności i zasadności jego realizacji. Zadanie to zrealizowano we współpracy z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Studium oraz jego streszczenie znajdują się do pobrania pod linkiem:

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/europejska-wspolpraca-terytorialna-2014-2020/projekt-emma

 

Utworzenie Centrum Informacji i Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych w BydgoszczyW związku z realizacją międzynarodowego projektu EMMA Miasto Bydgoszcz w ramach działania pilotażowego utworzyło we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego Centrum Informacji i Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych w Bydgoszczy. Umowę w sprawie utworzenia Centrum podpisano 21 grudnia 2018 r.

Na potrzeby Centrum zostało wyremontowane pomieszczenie w budynku Uniwersytetu mieszczące się przy Placu Kościeleckich 8 w Bydgoszczy. Pomieszczenie to zostało wyposażone w meble, sprzęt biurowy i sprzęt multimedialny - sfinansowane ze środków projektu EMMA.
 
Działalność Centrum skupiać się będzie na następujących obszarach:

 • edukacja – propagowanie wiedzy o śródlądowych drogach wodnych wśród osób uczących się i studiujących, współpraca z istniejącymi Centrami Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu w celu wypracowywania tzw. dobrych praktyk związanych z informacją o śródlądowych drogach wodnych,
 • informacja – dostarczanie wiedzy o żegludze śródlądowej, drogach wodnych oraz całym systemie transportowym, komunikacja z interesariuszami i partnerami,
 • promocja – promowanie z wykorzystaniem nowoczesnych metod przepływu informacji na temat korzyści płynących z wykorzystywania śródlądowych dróg wodnych,
 • nauka – przyczynianie się do rozwoju dyscyplin naukowych związanych ze śródlądowymi drogami wodnymi, organizowanie seminariów, warsztatów, spotkań, konferencji,
 • koordynacja – zaangażowanie w procesy konsultacyjne i projektowe związane ze śródlądowymi drogami wodnymi, wpływanie na decyzje polityczne oddziałujące na sektor śródlądowych dróg wodnych – lobbing na szczeblu lokalnym i regionalnym na rzecz śródlądowych dróg wodnych.

Informacja nt. konferencji „Użeglowienie rzek szansą dla przemysłu”W dniach 20-21.02.2019r. w Bydgoszczy odbyła się konferencja skierowana do środowisk biznesowych z całego kraju pt. „Użeglowienie rzek szansą dla przemysłu” będąca posumowaniem prac zrealizowanych w ramach międzynarodowego projektu EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych. To bezprecedensowe wydarzenie odbyło się w Bydgoszczy, ponieważ nasze miasto leży na skrzyżowaniu ważnych, międzynarodowych dróg żeglownych: E40 Gdańsk– Odessa i E70 Antwerpia – Kłajpeda.

Celem głównym konferencji było podjęcie problematyki gospodarczego wykorzystania śródlądowych dróg wodnych w Polsce obecnie oraz perspektyw na rozwój tej części gospodarki w przyszłości, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany modelu transportu z transportu kołowego na transport rzeczny. Wygłoszone referaty miały na celu zwiększenie świadomości uczestników – przedstawicieli sektora przemysłowego na temat realnych możliwości żeglownego wykorzystania rzeki Wisły oraz wymiernych korzyści ekonomicznych oraz środowiskowych, wynikających z wykorzystania śródlądowych dróg wodnych do transportu towarów.

Pierwszego dnia konferencji przedstawiono w hotelu Słoneczny Młyn w Bydgoszczy prezentacje związane ściśle z problematyką komercyjnego transportu towarów na Wiśle:

 • Możliwości żeglugowe na Wiśle obecnie i w przyszłości - dr Dawid Szatten, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Centrum Informacji i Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych w Bydgoszczy,
 • Korzyści ekonomiczne wynikające z transportu z wykorzystaniem żeglugi śródlądowej – Rafał Koba, Instytut Morski w Gdańsku,
 • Program Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły  – Łukasz Pieron, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
 • Przewozy towarowe na Łabie – trudny rozwój i znaczenie dla Hamburga w analogii do potencjału Wisły – Maciej Brzozowski, Hafen Hamburg Marketing,
 • Potencjalne usługi żeglugowe w zakresie przewozu towarów- Dariusz Rajczyk, EconProject,
 • Studium lokalizacyjne dla Platformy multimodalnej Bydgoszcz - Solec Kujawski – Stanisław Wroński, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
 • Wdrożenie systemu informacji rzecznej RIS w Polsce  – dr inż. Piotr Durajczyk, Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie / Akademia Morska w Szczecinie.

Po lunchu uczestnicy konferencji udali się na spacer po Bydgoszczy, podczas którego pan Tomasz Izajasz wskazywał na istotne związki rozwoju biznesu w mieście z rzeką Brdą i Kanałem Bydgoskim.

W czwartek 21.02.2018 odbyła się wizyta studyjna, której celem było zapoznanie uczestników
z funkcjonowaniem najnowocześniejszego polskiego terminala kontenerowego DCT w Gdańsku. Zwiedzanie terminala kontenerowego poprzedzone zostało spotkaniem z panem Mateuszem Frankiewiczem - Marketing Business Partnerem. Prelegent zaprezentował specyfikę terminala, parametry przeładunkowe, transport towarów po Bałtyku oraz komunikację z portami północnej Europy oraz dalekiego wschodu. Ważnym elementem prezentacji było przedstawienie uczestnikom strategii rozwoju terminala kontenerowego, konkretnych inwestycji i ich konsekwencji na zdolność przeładunkową portu oraz rozwój makroregionu południowego Bałtyku. Następnie odbyła się zasadnicza część – wizyta studyjna w DCT. Autokar
z uczestnikami wyjazdu studyjnego prowadzony przez pojazd techniczny portu przemieszczał się po niemalże po całym obszarze DCT. Uczestnicy wyjazdu mogli z bliska obserwować proces wyładowania kontenerów ze statków oceanicznych, łańcuch logistyki portu realizowany przez specjalne suwnice i pojazdy transportowe oraz ponownego ładowania kontenerów na mniejsze kontenerowce przeznaczone do transportu na mniejsze odległości, tzw. feedery.


Rejs kontenerowyW związku z realizacją pilotażowego, promocyjno-badawczego rejsu kontenerowego z Gdańska do Warszawy Miasto Bydgoszcz zaprasza mieszkańców w dniach 21 i 22 kwietnia br. do obejrzenia niezwykłego wydarzenia:

21.04.2017 r. Bydgoszcz – Brdyujście
ok. godz. 16 - przypłynie zestaw: pchacz i duża barka typ GALAR-2 o długości 50m z 20 kontenerami
i odbędzie się przeładunek 2 kontenerów na mniejszą barkę. Wstęp na barkę nie jest możliwy.

Trasa dojazdu w Brdyujściu:
ul. Fordońska – ul. Przemysłowa – ul. Witebska – ul. Łowicka
Adres: ul. Łowicka 82 (teren RZGW) - przedłużenie ul. Łowickiej  z płyt betonowych w kierunku przystanku Tramwaju Wodnego.

22.04.2017 r. Bydgoszcz – Wyspa Młyńska g. 11.00-15.00

 • ok. g. 11.00 – w okolicy sceny przy Operze przypłynie barka Żeglugi Bydgoskiej z 2 kontenerami
 • wystawa w kontenerze do transportu towarów pt. „Gospodarcze wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych”
 • stoisko informacyjne Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią
 • stoisko informacyjne Miasta Bydgoszczy
 • poczęstunek: zupa rybna od godz. 11

Ponadto zapraszamy przedstawicieli mediów do uczestnictwa:

 • ok. g. 11.00 w konferencji prasowej, miejsce: sala konferencyjna w „Przystani Bydgoszcz”, ul. Tamka 2, na Wyspie Młyńskiej
 • ok. g. 11.30-15.00 w Seminarium pn. „Przyszłość żeglugi śródlądowej w Polsce, wyzwania i możliwości rozwoju”, miejsce „Przystań Bydgoszcz”, ul. Tamka 2, na Wyspie Młyńskiej


Atrakcja:
Żegluga Bydgoska zaprasza na bezpłatne półgodzinne rejsy statkiem wycieczkowym MS Bydgoszcz, w godzinach od 10.00 do 14.00, w okolice Starego Miasta, z przystanku Tramwaju Wodnego na Wyspie Młyńskiej.

Pilotażowy, promocyjno-badawczy rejs kontenerowy Wisłą z Gdańska do Warszawy odbywa się
w związku z realizacją międzynarodowego projektu pod nazwą „Zwiększenie mobilności towarów
i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych”, akronim EMMA, który współfinansowany jest Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Projekt dotyczy gospodarczego wykorzystania śródlądowych dróg wodnych w Europie. W projekcie uczestniczą Miasto Bydgoszcz i Województwo Kujawsko-Pomorskiego, organizatorzy rejsu.  

Załączniki:

plakat
spot radiowy
spot telewizyjny
ulotka EMMA_PL
ulotka EMMA_ENG
banery: 1  2
zdjęcia

 

EMMAW nadchodzących dekadach spodziewany jest znaczny wzrost transportu w Regionie Morza Bałtyckiego. Jak dotąd transport drogowy jest najszybciej rosnącym segmentem, który kreuje problemy w zakresie np. niedostatecznej przepustowości dróg, wypadkowości i hałasu. Projekt zamierza działać jako przeciwwaga do tego trendu, skupiając się na poprawie śródlądowych dróg wodnych i możliwościach rozwoju transportu śródlądowego na odcinku rzeka-morze w Regionie Morza Bałtyckiego.

 

Akronim projektu: EMMA

Nazwa projektu: „Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych”

 

Termin realizacji: 1 marca 2016 r. – 29 luty 2019 r.  

Nazwa programu: Interreg Region Morza Bałtyckiego  

Nazwa osi priorytetowej w ramach programu:  3. Zrównoważony transport  

Nazwa celu szczegółowego: 3.1 Interoperacyjność transportu: zwiększenie efektywności transportu towarowego i pasażerskiego w połączeniach północ-południe i wschód-zachód w oparciu o większy potencjał podmiotów sektora transportu

 

Cele projektu:  

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości uczestników rynku przewozowego oraz decydentów nt. możliwości oraz korzyści wynikających z wykorzystania śródlądowych dróg wodnych do transportu towarów. Projekt powinien wykazać konkurencyjność transportu wodnego z uwagi na redukcję kosztów przewozu towarów, zastosowanie nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań w infrastrukturze, wykorzystaniu nowych jednostek pływających, dostosowanych do warunków żeglugowych).

 

Jednym z kluczowych dla Miasta Bydgoszczy oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego wspólnych zadań przewidzianych w ramach budżetu projektu jest opracowanie studium lokalizacyjnego dla platformy multimodalnej na terenie Bydgoszcz-Solec Kujawski. Celem studium jest analiza uwarunkowań geologicznych, środowiskowych, transportowych, ekonomicznych, finansowych, prawnych i terenowych związanych z przedsięwzięciem. Dokument pozwoli na wskazanie najbardziej optymalnych uwarunkowań pod budowę przyszłego portu w granicach administracyjnych Miasta Bydgoszczy i Gminy Solec Kujawski. 

 

Partnerzy projektu:

Konsorcjum projektowe składa się z 21 partnerów (organizacje wspierania biznesu, europejskie grupy interesów, instytucje naukowo-badawcze, samorządy) z Niemiec, Szwecji, Polski (4 partnerów), Litwy i Finlandii oraz 43 partnerów stowarzyszonych z 7 krajów. Liderem projektu jest organizacja wspierania biznesu Port of Hamburg Marketing (Niemcy). Polskę oprócz Miasta Bydgoszczy i Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentują również jako partnerzy Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie oraz Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, natomiast partnerami stowarzyszonymi są Żegluga Bydgoska Sp. z o.o., Association of Polish Regions of Baltic Adriatic Transport Corridor, PCC Intermodal S.A. oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Partnerzy:

 1. Port w Hamburgu (Marketing) (Port of Hamburg Marketing), DE  
 2. Forum Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Forum), DE
 3. Federacja Niemieckich Portów Śródlądowych (Federation of German Inland Ports), DE
 4. Izba Handlowo-Przemysłowa Wschodniej Brandenburgii (Chamber of Commerce and Industry Eastbrandenburg), DE
 5. Instytut Ekonomii i Logistyki Żeglugi (Institute of Shipping Economics and Logistics), DE
 6. Avatar Logistics, SE Królewski Instytut ICT (Victoria Swedish ICT), SE
 7. Ministerstwo Transportu Szwecji (Swedish Transport Administration), SE
 8. Forum Morskie (Maritime Forum), SE
 9. Szwedzka Administracja Morska (Swedish Maritime Administration), SE
 10. Fińskie Stowarzyszenie Dróg Wodnych (Finish Waterway Association), FI
 11. Rada Regionalna Północnej Karelii (Regional Council of North Karelia), FI
 12. LADEC Agencja Rozwoju Regionalnego Lahti (Lahti Region Development LADEC Ltd.), FI
 13. Województwo Kujawsko-Pomorskie, PL
 14. Miasto Bydgoszcz, PL 
 15. Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie (Northern Chamber of Commerce in Szczecin), PL
 16. Centrum Badań Żeglugi w Kłajpedzie (NPPE Klaipeda Shipping Research Center), LT
 17. Park Naukowo-Technologiczny w Kłajpedzie (Klaipeda Science and Technology Park), LT
 18. Litewski Urząd ds. Śródlądowych Dróg Wodnych (Lithuanian Inland Waterways Authority), LT
 19. Krajowy Urząd ds. Portów Morskich w Kłajpedzie (Klaipeda State Seaport Authority), LT
 20. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie (Inland Navigation Office in Szczecin), PL

 

Planowane rezultaty merytoryczne:

 • Studium lokalizacyjne dla platformy multimodalnej na Wiśle na terenie Bydgoszcz-Solec Kujawski,
 • Organizacja  wspólnie z Województwem Kujawsko-Pomorskim rejsu promocyjnego  z Gdańska do Warszawy  (pilotażowy transport kontenerowy),
 • Utworzenie pilotażowego Centrum Informacji i Promocji o Śródlądowych Drogach Wodnych,
 • Opracowanie wytycznych dla modelowego Centrum Informacji i Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych do multiplikacji w krajach partnerów projektu,
 • Promocja śródlądowych dróg wodnych na Międzynarodowych Targach Logistycznych w Monachium w maju 2017 roku.

 

Budżet projektu EMMA

Całkowita wartość  projektu:            4.415.127 EUR

Budżet Miasta Bydgoszczy:              352 475 EUR

Dofinansowanie EFRR (85 %):         299 604 EUR

Wkład własny Miasta Bydgoszczy:    52 871 EUR

 

 

 

Projekt EMMA otrzymał status projektu flagowego w obszarze dot. transportu Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Wskazuje to na uwagę jaką Komisja Europejska przywiązuje do dalszego rozwoju żeglugi na śródlądowych drogach wodnych w regionie Morza Bałtyckiego.

Kontakt:

Bożena Katarzyna Napierała, k.napierala@um.bydgoszcz.pl, tel. (52) 58 58 373

Paweł Retkowski, p.retkowski@um.bydgoszcz.pl; tel.(52) 58 58 076  

Strona internetowa projektu: http://www.project-emma.eu/  

Pliki do pobrania:

Opis projektu w języku angielskim/ Project description In English