logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

EUCF koncepcja inwestycyjnaEuropean City Facility to inicjatywa, która ma wspierać samorządy lokalne w opracowaniu koncepcji inwestycyjnych, przyczyniających się do realizacji działań określonych w lokalnych planach działań na rzecz klimatu i energii (SEAP, SECAP i inne).

Celem projektu inwestycyjnego jest produkcja energii słonecznej z 10 farm fotowoltaicznych na potrzeby gminy połączona z hydrolizą wodoru dla jednej lokalizacji w celu uzyskania „zielonego wodoru”, jako taniego nośnika energii dla komunikacji publicznej. Taka inwestycja pozowliłaby wyprodukować 31 000 GWh i zredukować emisję CO2 o 21 678 t. 

Przyjmując założenie, że wodór będzie stanowił jedno z kluczowych paliw transformacji energetycznej zachodzącej w Unii Europejskiej, kolejnym celem szczegółowym projektu inwestycyjnego jest przetestowanie nowych rozwiązań w tej dziedzinie, aby w przypadku pojawienia się możliwości (konkurencyjne ceny, zewnętrzne dofinansowania) Miasto posiadało praktyczną wiedzę wynikającą z realizacji pilotażu. Wodór może mieć szerokie zastosowanie w energetyce, ciepłownictwie, przemyśle i transporcie, umożliwiając ich dekarbonizację. Tym samym wodór ma szansę stać się realną alternatywą dla paliw kopalnych. Koszty emisji CO2 systematycznie i gwałtownie rosną, co będzie przekładać się na opłacalność produkcji wodoru w „brudny” sposób. Przykładowo, w ciągu ostatnich 10 lat koszt elektrolizerów zmniejszył się o ok. 60 %, podobnie ceny fotowoltaiki spadły o ok. 80 % od 2010 roku.