logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Szkolenia informatyczneMiasto Bydgoszcz realizuje projekt grantowy pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych".

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego poprzez realizację 24 bezpłatnych szkoleń tematycznych dla 288 osób. Uczestnicy zajęć będą mieli szansę nabyć i rozwinąć umiejętności praktycznego wykorzystania dostępu do internetu i świadczonych za jego pośrednictwem usług.

W projekcie zaplanowano przeprowadzenie szkoleń z 4 obszarów tematycznych:

1.  "Mój biznes w sieci"

2.  "Moje finanse i transakcje w sieci"

3.  "Działam w sieciach społecznościowych"

4.  "Tworzę własną stronę internetową (blog)"

Liczba szkoleń z danego modułu będzie zależała od zadeklarowanego zainteresowania zgłaszających się osób. Każdy chętny może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze 16 godzin (2 dni x 8 godzin). Organizator zapewni uczestnikom stanowisko pracy wyposażone w komputer przenośny, materiały szkoleniowe oraz obiad i przerwy kawowe.

Osoby zainteresowane zgłoszeniem chęci udziały w projekcie powinny złożyć prawidłowo wypełnione dokumenty rekrutacyjne (dostępne poniżej do pobrania lub w BCOPW ul. Gdańska 5) w siedzibie Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz lub przesłać wypełniony i podpisany skan dokumentów na adres e-mail: polskacyfrowa@um.bydgoszcz.pl.

Rekrutacja będzie prowadzona przez cały okres trwania projektu do wyczerpania miejsc. Organizatorzy planują zakończenie cyklu szkoleń do 31 stycznia 2020 roku.

Więcej o projekcie i zasadach naboru:
https://www.bydgoszcz.pl/polskacyfrowa/