logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dyżur Bydgoskiej Rady SeniorówDyżur Bydgoskiej Rady Seniorów w maju przebiega w atmosferze szczególnej uwagi poświęconej tematyce równości, różnorodności i praw człowieka.

We wtorek 10 maja, w godzinach 11.00-13.00, na seniorów czekać będą w sali 2 Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu "Gdańska 5" członkinie Bydgoskiej Rady Seniorów, panie Danuta Szymańska i Grażyna Lewandowska.

Przewodnicząca Rady, Maria Gałęska, pełnić będzie dyżur telefoniczny. Prosimy o zgłaszanie zarówno interwencji, jak i propozycji nowości i zmian ułatwiających codzienne życie osób starszych w naszym mieście. Oczekujemy także rozmów interwencyjnych, wszędzie tam, gdzie odczuwamy zagrożenie dyskryminacją ze względu na wiek czy stan zdrowia.

telefon 52 5859 288

Członkowie Rady Seniorów prowadzą konsultacje w każdy drugi wtorek miesiąca.