logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Bydgoskie autografyWielcy Przyjaciele naszego miasta.

Bydgoszcz zawdzięcza swój charakter wyjątkowym osobom, które z powodzeniem mogą złożyć swój podpis pod licznymi sukcesami i osiągnięciami. Aby podpis ten zyskał wymierne oblicze i trwale wpisał się w wizerunek Bydgoszczy, powstała inicjatywa wyróżniania ambasadorów naszego miasta pamiątkowymi tablicami w formie utrwalonego w płaskorzeźbie podpisu. Tak powstała Bydgoska Aleja Autografów na ulicy Długiej. 

Przedsięwzięcie ma charakter cykliczny. Kapituła każdego roku wyróżnia osoby, które w szczególny sposób, swoją pracą i działalnością, promują Miasto. Wmurowane w nawierzchnię ulicy Długiej tablice są odsłaniane osobiście przez laureatów.

Pierwsze tablice z podpisami zostały odsłonięte w Bydgoskiej Alei Autografów w 2007 roku. 

Obecnie na ulicy Długiej znajdują się podpisy: 

2007 rok: Ireny Szewińskiej, Jerzego Hoffmana, Adama Sowy, Rafała Blechacza i Zbigniewa Bońka

2008 rok: Lecha Wałęsy (odsłonięty z okazji 27. rocznicy Bydgoskiego Marca)

2008 rok: Tomasza Golloba, Kazimierza Karabasza, Edmunda Obiały i Katarzyny Popowej-Zydroń

2009 rok: Ireny Santor, Radosława Sikorskiego i Janusza Zemke

2010 rok: Andrzeja Maleszki, prof. Marka Harata i gen. Zbigniewa Nowka 

2011 rok: Jerzego Derendy i kpt. Bronisława Radlińskiego

2012 rok: Małgorzaty Czajkowskiej-Malinowskiej, Leonarda Pietraszaka i Roberta Sycza

2013 rok: Eleonory Harendarskiej, Jana Kulczyka i Zygfryda Żurawskiego 

2014 rok: dr. Zbigniewa Pawłowicza, Michała Winiarskiego i Tomasza Zaboklickiego 

2015 rok: Macieja Figasa, Pawła Łysaka oraz prof. Zbigniewa Włodarczyka 

2016 rok: Beaty Mikołajczyk i Michała Kubiaka 

2017 rok: Jerzego Riegla, Magdaleny Fularczyk-Kozłowskiej i Natalii Madaj oraz prof. Wojciecha Zegarskiego 

2018 rok: Krzysztofa Herdzina, prof. Arkadiusza Jawienia oraz prof. Józefa Szali 

2019 rok: Jana Rulewskiego, Antoniego Tokarczuka i braci Marka i Tomasza Sekielskich

 

Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich propozycji osób szczególnie dla miasta zasłużonych, których podpisy na trwałe zdobić będą „bydgoskie progi”.

Wypełniony formularz (dostępny w Urzędzie Miasta lub do pobrania poniżej) prosimy przesłać na adres autografy@um.bydgoszcz.pl lub dostarczyć do Referatu Obsługi Prezydenta Miasta (Ratusz, ul. Niedźwiedzia 4, p. 117A).

 Plik do pobrania: 

- regulamin autografów