logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Bydgoskie autografyWielcy Przyjaciele naszego miasta.

Bydgoszcz zawdzięcza swój szczególny charakter wspaniałym osobom, które z powodzeniem złożyć mogą swój podpis pod licznymi sukcesami i osiągnięciami. Aby podpis ten zyskał wymierne oblicze, aby zachował się nie tylko na kartach kronik, ale także trwale wpisał w wizerunek Bydgoszczy – podjęto inicjatywę wyróżniania ambasadorów naszego miasta pamiątkowymi tablicami w formie utrwalonej w płaskorzeźbie sygnatury.

Przedsięwzięcie ma charakter cykliczny. Powołana Kapituła wyróżniać będzie każdego roku osoby, które dla miasta szczególnie się zasłużyły, które swoją pracą i działalnością sławią dobre imię Bydgoszczy. Wmurowane w nawierzchnię ulicy Długiej tablice są odsłaniane osobiście przez laureatów.

Obecnie są to podpisy:

Ireny Szewińskiej, Jerzego Hoffmana, Adama Sowy, Rafała Blechacza i Zbigniewa Bońka – z 2007 roku;

Lecha Wałęsy – z marca 2008 roku (odsłonięty z okazji 27. rocznicy Bydgoskiego Marca);

Tomasza Golloba, Kazimierza Karabasza, Edmunda Obiały i Katarzyny Popowej-Zydroń – z 2008 roku;

Ireny Santor, Radosława Sikorskiego i Janusza Zemke – z 2009 roku;

Andrzeja Maleszki, prof. Marka Harata i gen. Zbigniewa Nowka – z 2010 roku;

Jerzego Derendy i kpt. Bronisława Radlińskiego – z 2011 roku;

Małgorzaty Czajkowskiej-Malinowskiej, Leonarda Pietraszaka i Roberta Sycza – z 2012 roku;

Eleonory Harendarskiej, Jana Kulczyka i Zygfryda Żurawskiego - z 2013 roku;

dr. Zbigniewa Pawłowicza, Michała Winiarskiego i Tomasza Zaboklickiego - z 2014 roku;

Macieja Figasa, Pawła Łysaka oraz prof. Zbigniewa Włodarczyka - z 2015 roku;

Beaty Mikołajczyk i Michała Kubiaka - z 2016 roku.

W 2017 roku do grona wyróżnionych dołączyli: Jerzy Riegel, Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj oraz prof. Wojciech Zegarski.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich propozycji osób szczególnie dla miasta zasłużonych, których podpisy na trwałe zdobić będą „bydgoskie progi”.

Wypełniony formularz (dostępny w Urzędzie Miasta lub do pobrania poniżej) prosimy przesłać na adres autografy@um.bydgoszcz.pl lub dostarczyć do Referatu Obsługi Prezydenta Miasta (Ratusz, ul. Niedźwiedzia 4, p. 117A).

 

Plik do pobrania:
- Zarządzenie w sprawie Bydgoskich Autografów