logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Szukamy wspaniałych nastolatków
Rozpoczynamy nabór kandydatur do Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – edycja 2020. Laureat konkursu z Bydgoszczy weźmie udział w konkursie na szczeblu ogólnopolskim. Może w najbliższym otoczeniu jest ktoś otwarty i pomocny, który daje bezinteresowne wsparcie potrzebującym.


Może w Twoim najbliższym otoczeniu jest ktoś, kto niesie pomoc potrzebującym – właśnie dla takich młodych ludzi jest ten Konkurs. Szukamy zaangażowanych młodych ludzi, którzy swoją postawą i działaniami dają pozytywny przykład i uczą jak skutecznie pomagać innym.

Do kolejnej edycji Konkursu, którego celem jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży, upowszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu oraz powoływanie w szkołach Klubów Ośmiu mogą zgłaszać się zarówno indywidualne osoby, jak i grupy wolontariuszy.
Serdecznie zachęcamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie, którego celem jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży, upowszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu oraz powoływanie w szkołach Klubów Ośmiu – młodzieżowego wolontariatu działającego według programu wychowawczego Joanny Fabisiak „Wychowanie przez działanie”.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Zarówno pojedyncze osoby, jak i grupy wolontariuszy. Liczy się każdy rodzaj pracy na rzecz kolegów, sąsiadów i innych potrzebujących – praca w hospicjum, opieka nad zwierzętami, współpraca z seniorami i przedszkolnymi dziećmi, zabawy sportowe dla dzieci i młodzieży, udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez instytucje i szkoły – każdy rodzaj pomocy jest ważny i potrzebny. Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe w zgłoszeniach indywidualnych oraz grupowych.

Zgłoszenia indywidualne:
Ósemeczka (klasy 4-6 Szkoły Podstawowej)
Ósemka Junior  (klasy 7-8 Szkoły Podstawowej)
Ósemka Senior –(klasy 1-5 Szkoły Ponadpodstawowej)
 
Zgłoszenia grupowe:
Ósemeczki - grupy (klasy 4-8 Szkoły Podstawowej)
Ósemki – grupy (klasy 1-5 Szkoły Ponadpodstawowej)

Na propozycje kandydatów zasługujących na wyróżnienie czekamy do 25 lutego 2020 roku. Dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić, podpisać oraz przesłać elektronicznie na adres: wolontariat@um.bydgoszcz.pl. Prosimy o zapoznanie się z załączoną do dokumentacji klauzulą informacyjną. Dodatkowo arkusze zgłoszeniowe wraz z Regulaminem Konkursu są dostępne na stronie internetowej www.bydgoszcz.pl/bcopw/aktualnosci. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 52 58 59 273.

Regulamin konkursu
Zgłoszenie indywidualne
Zgłoszenie grupowe
Klauzula informacyjna
Wytyczne dotyczące zdjęcia kandydata