logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Program na rzecz równego traktowania - wyraź swoją opinię!
Trwają konsultacje społeczne programu działań na rzecz równego traktowania dla Miasta Bydgoszczy. Przyjdź na spotkanie konsultacyjne i porozmawiaj o projekcie dokumentu.


Program działań na rzecz równego traktowania dla Miasta Bydgoszczy to ważny dokument, który ma na celu zapewnienie równych szans i traktowania dla wszystkich osób mieszkających w naszym mieście. Prace nad nim były poprzedzone diagnozą sytuacji mieszkańców i mieszkanek Bydgoszczy należących do różnych grup, co pozwoliło na opracowanie skutecznych działań. W jego tworzenie zaangażowani byli członkowie i członkinie Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania, przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych oraz Urzędu Miasta Bydgoszczy i jednostek miejskich.

Jeśli jesteś mieszkańcem/mieszkanką Bydgoszczy przyjdź na spotkanie konsultacyjne z udziałem ekspertek i ekspertów w dziedzinie równego traktowania i zgłoś swoje uwagi i opinie do programu.

Spotkania odbędą się w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 w dniach:

  • 29 maja 2023 r. o godz. 11.30 – sala konferencyjna BCOPW Gdańska 5,
  • 30 maja 2023 r. o godz. 18.00 – sala konferencyjna BCOPW Gdańska 5.

Wasze opinie są dla nas bardzo ważne, dlatego zachęcamy do aktywnego udziału w spotkaniach konsultacyjnych. Jako mieszkańcy i mieszkanki Bydgoszczy mamy wpływ na kształtowanie polityki naszego miasta. Wspólnie możemy zapewnić, że każdy z nas będzie traktowany w sposób równy i sprawiedliwy.

Z projektem programu można zapoznać się TUTAJ

Jeśli nie będziesz miał możliwości uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych, to swoje uwagi i opinie do programu możesz zgłosić również wypełniając kartę konsultacyjną, dostępną na stronie www.bydgoszcz.pl/program

Konsultacje programu trwają do 31 maja.