logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowe mosty. Przebudowa jezdni zakończona, wracają autobusy. Raport nr 51
W środę (27 marca) w nocy udostępniony dla ruchu samochodowego zostanie wyremontowany most drogowy w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego. Upłynni to ruch pomiędzy Bartodziejami oraz Kapuściskami i pozwoli autobusom linii nr 59 wrócić na standardową trasę.


Nowe mosty - tramwajowy i drogowy zostały oddane do użytkowania w ubiegłym roku. Pozwoliło to na przeprowadzenie szerokiego zakresu prac remontowych na istniejącej od 2000 roku przeprawie, na której funkcjonować będzie jezdnia i chodnik w kierunku Kapuścisk. W zakres prac wchodziła między innymi przebudowa najazdów na obiekt, wymiana nawierzchni, oświetlenia, oznakowania oraz doposażenie w elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zadanie jest częścią inwestycji związanej z budową nowych mostów i przebudową torowiska wzdłuż ul. Perłowej. Obiekt zostanie udostępniony dla ruchu samochodowego w środę w godzinach nocnych. Wraz z nim włączona zostanie także sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego i Toruńskiej. Chodnik, na którym trwają jeszcze prace wykończeniowe udostępniony zostanie pieszym w kwietniu. Przypominamy, że piesi i rowerzyści mogą korzystać z chodnika i ścieżki na nowym moście drogowym.

Zmiany w komunikacji

W związku z otwarciem mostu od czwartku (28 marca) linia nr 59 wróci na swoją standardową trasę przez most Kazimierza Wielkiego i ul. Łęczycką.  Od tego dnia na standardową trasę wraca też linia nr 61 na Szwederowie, która zacznie kursować przez ul. I. Skorupki oraz Ugory. Drogowcy przerwę w kursowaniu spowodowaną pracami wodociągowymi wykorzystali między innym na budowę nowych peronów przystankowych na wysokości ul. Jordanowskiej.
To część dużego pakietu zmian w komunikacji, które wprowadzamy w bydgoskiej komunikacji w tym miesiącu. Wcześniej wzmocniliśmy tramwaje do Fordonu i na górny taras. Składy kursują teraz w równych odstępach,  a na wielu skrzyżowaniach dla tramwajów wprowadziliśmy priorytetowy przejazd. Linia nr 10 kursuje także w godzinach wieczornych. Zmieniliśmy wszystkie tramwajowe rozkłady jazdy. W kwietniu rozpoczną się pomiary czasów przejazdu i napełnień w autobusach, które będą podstawą do wprowadzenia korekt na sieci autobusowej. Więcej informacji i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajduje się TUTAJ.

Z europejskim wsparciem

Budowa nowych mostów oraz modernizacja starej przeprawy łączącej Bartodzieje z Kapuściskami to jedna z największych bydgoskich inwestycji drogowych o wartości prawie 170 mln zł. Finansowaliśmy ją z wykorzystaniem środków unijnych. W jej ramach powstały między innymi dwa mosty (drogowy i tramwajowy) oraz zmodernizowane zostały torowiska w rejonie ulic Toruńskiej, Perłowej i Fordońskiej oraz istniejący wcześniej most drogowy. W ostatnich latach dzięki europejskim funduszom zrealizowaliśmy m.in.:

  • rozbudowę ul. Kujawskiej,
  • budowę torowiska do dworca kolejowego,
  • budowę torowiska do Fordonu,
  • rozbudowę ul. Grunwaldzkie,
  • budowę trasy Uniwersyteckie.