logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Dyskusja o rewitalizacji – Fabryka Lloyda dobrym przykładem
W ramach międzynarodowego programu Forget Heritage odbyła się dyskusja na temat rewitalizacji obiektów historycznych w naszym mieście. Miejscem debaty była odrestaurowana Fabryka Lloyda. Spotkanie było także częścią konsultacji publicznych dotyczących przyszłego zagospodarowania budynku.


Debata odbyła się w dawnej Fabryce Lloyd w ramach międzynarodowego projektu Forget Heritage. W spotkaniu pod hasłem „Wyzwania rewitalizacji” wzięli udział m. in. konserwatorzy zabytków, urbaniści, historycy, a także właściciel Lloyda – Piotr Gliński. Ten ostatni podzielił się z uczestnikami swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją inwestycji i współpracą z lokalnymi władzami.

Debatowano przede wszystkim na temat powiązań biznesu i działań rewitalizacyjnych, a także o obszarach zdegradowanych, ich rewitalizacji i docelowym przeznaczeniu.
Spotkanie było także częścią procesu konsultacji publicznych, które są prowadzone w celu poznania opinii mieszkańców Bydgoszczy na temat możliwości przyszłego użytkowania budynku Fabryki Lloyda, który jest świetnym przykładem dobrze poprowadzonych działań rewitalizacyjnych we współpracy samorządu z przedsiębiorcami.

 

W fabryce przy ul. Fordońskiej 156 od zeszłego roku trwał konserwatorki remont – pierwszy etap prac zakończył się jesienią 2016 roku - wymieniono wtedy konstrukcję dachu, poszycia, odtworzono świetliki. Wzmocniono także mury. Kolejnym etapem, który niedawno się zakończył był remont elewacji, która możliwa była m. in. dzięki miejskiej dotacji.

Głównym celem programu Forget Heritage jest promocja współpracy miast Europy Środkowej w ramach identyfikacji innowacyjnych, zrównoważonych i powtarzalnych modeli zarządzania publiczno-prywatnego, które mają służyć przywracaniu do użytkowania budynków o wartości historycznej i udostępnianie ich na przedsięwzięcia sektora kulturowego i kreatywnego.

Informacja o projekcie:
http://www.bydgoszcz.pl/rozwoj/projekty-miedzynarodowe/forget-heritage/
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/Forget-heritage.html