logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ceglany biurowiec w remoncie
Trwa remont charakterystycznego biurowca na rogu ulic Warszawskiej i Unii Lubelskiej. Na jego elewacji zaplanowano między innymi oczyszczenie licowanej cegły i uzupełnienie fug. Wcześniej rozpoczęły się także prace przy nadbudowie kamienicy przy ul. Warszawskiej 21. W ostatnich latach odnowiono w tej części Śródmieścia wiele innych budynków.


Budynek został wzniesiony w okresie międzywojennym na planie litery L. Pełni funkcję biurową. Posiada trzy kondygnacje oraz poddasze. Wejścia ulokowane są zarówno od strony unii Lubelskiej jak i Warszawskiej. Elewacja zdominowana jest przez licowaną cegłę. Charakterystycznym elementem są również duże okna w ryzalitach podkreślających środkowe części obu skrzydeł gmachu. Oryginalna dekoracją są również pilastry o trójkątnej podstawie podkreślające pionowe podziały elewacji. Obecnie trwa remont elewacji w zakres którego wchodzi między innymi oczyszczenie cegieł oraz uzupełnienie fug.

Wcześniej przy ul. Warszawskiej rozpoczęła się nadbudowa kamienicy z nr 21. Będzie miała trzy piętra zamiast dwóch. Budynek przy ul. Warszawskiej 21 powstał na przełomie XIX i XX wieku. Zbudowano go na planie prostokąta. Początkowo kamienica znacznie więcej  elementów dekoracyjnych. W trakcie użytkowania, prawdopodobnie podczas remontów część gzymsów, naczółków nad oknami usunięto. Budynek, mimo ich utraty, bardzo dobrze uzupełnia pierzejową zabudowę śródmiejskiej ulicy prowadzącej w kierunku dworca Bydgoszcz Główna.

Tę część śródmieścia Bydgoszczy z koszarami przy Warszawskiej, Pomorskiej i Artyleryjskiej zwano dzielnicą wojskową. Zabudowania koszar przy obecnej ul. Warszawskiej (Schwerin Kaserne w czasach zaborów) powstawały od 1874 roku. W czasach zaboru stacjonowali tam m.in. żołnierze 14. pułku piechoty grafa Schwerin. W tamtym okresie aż 10 proc. mieszkańców to wojsko. Po 1920 roku zajęły obiekt przy Warszawskiej oddziały 62. Pułku Piechoty Wielkopolskiej.

W ramach prac rewitalizacyjnych odnowiono mur otaczający zabytkowe zabudowania jednostki wojskowej. Dzięki staraniom parafii ewangelicko-augsburskiej zrewitalizowano też przyległy do ul. Warszawskiej plac Zbawiciela z zabytkową, czynną świątynią. W tym roku drogowcy zaplanowali wytyczenie na jezdni buspasa. W tracie budowy linii tramwajowej do dworca ulica Warszawska zyskała nową nawierzchnię i chodniki.

Estetyczna Bydgoszcz

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Śródmieścia aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację ułatwiają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.