logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Kolejny krok do rewitalizacji hali
Ogłoszony został przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu konserwatorskiego hali targowej. Pozwoli ona wykonać niezbędne prace, które umożliwią przyszłemu najemcy zmianę funkcji zabytkowego obiektu.


Dokumentacja projektowa powstanie w ciągu 7 miesięcy od podpisania umowy. Obejmie ona między innymi przygotowanie:  programu robót budowlanych, projektu budowlano-wykonawczego robót i prac konserwatorskich (w tym m.in. architektoniczno-konstrukcyjnych oraz obejmującego demontaż istniejących instalacji) z kompletem opinii i  uzgodnień oraz opracowanie kosztorysu inwestorskiego. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje nie tylko cena, ale również doświadczenie projektantów. Poza tym oceniana ma być oferowana przez wykonawcę długość okresu odpowiedzialności z tytułu udzielonej rękojmi za ewentualne wady dokumentacji budowlanej.

Projekt to kolejny niezbędny krok do rewitalizacji tego miejsca. Pierwszym było przejęcie obiektu przez miasto pod koniec 2016 roku. Opracowane zostały też ekspertyza stanu technicznego, zalecenia konserwatorskie i przeprowadzono inwentaryzację architektoniczno-budowlaną. Dokumentacja projektowa pozwoli zlecić niezbędne prace doprowadzające obiekt do stanu deweloperskiego, a następnie w drodze konkursu wybrać podmiot, który wykorzysta w atrakcyjny sposób jej wnętrza.

- Obiekt będzie wynajmowany na preferencyjnych warunkach, ale zachowamy wpływ na jego wykorzystanie. Zależeć będzie nam by sposób zagospodarowania hali był związany z lokalnymi produktami, markami, historią miasta i przede wszystkim współgrał z rewitalizacją salonu Bydgoszczy – podkreśla prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski.

Warto wiedzieć

Halę  targową w Bydgoszczy wzniesiono na początku poprzedniego stulecia. Projekt został przygotowany przez spółkę architektoniczną Boswau & Knauer GmbH z Berlina. Inwestorem było miasto. Wzniesiono ją by poprawić standardy handlu artykułami spożywczymi. Budowę rozpoczęto jesienią 1904 roku a zakończono na wiosnę roku 1906.Wszystkie prace wykonały miejscowe firmy budowlane i rzemieślnicy. Obiekt cały czas był związany z handlem.  W 2009 roku odnowiono elewacje budynku. Z końcem  2016 roku obiekt stał się własnością miasta.