logo miasta - trzy kolorowe spichrze

IV krąg opery – koncepcja gotowa
Trwają przygotowania do rozbudowy Opery Nova o IV krąg z częścią konferencyjno-wystawienniczą. Sfinalizowane zostały prace nad koncepcją. Na ten cel trafiła miejska dotacja.


Nowa część opery  zgodnie z opracowaną koncepcją  liczyłby 4 kondygnacje. W IV kręgu znalazłyby się sala kameralna (pełniącą funkcję Sali prób scenicznych oraz Sali scenicznej z widownią na około 450-500 osób), hol z zapleczem szatniowym, przestrzeń wystawienniczą wielofunkcyjną, salę projekcyjno-konferencyjną (na około 250-300 widzów) , łącznik z istniejącym gmachem. Nowy krąg liczyłby około 4400 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej.  Od brzegu Brdy dzieliłoby go około 10 metrów. Wysokość budynku to ok. 19 metrów. Od strony południowo-zachodniej na elewacji dominować mają przeszklenia otwierające go na rzekę. Szczegółowe rozwiązania architektoniczne  i dobór materiałów określone zostałyby na etapie sporządzania projektu budowlanego.

Częścią opracowania była również koncepcja dwupoziomowego garażu na około 250 stanowisk. Przewidziano jego obsługę od strony ul. Karmelickiej, system kontrolowanego wjazdu oraz wybudowanie nad nim placu z mała architekturą na poziomie wejścia do opery. Warto dodać, że opracowanie przewiduje możliwość niezależnej realizacji zarówno IV kręgu jak i garażu.  

W ramach zamówienia  szereg  materiałów niezbędnych do rozpoczęcia prac projektowych: koncepcja wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, wizualizacje  i wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Otwiera  to drogę do przygotowania i realizacji inwestycji.

Z inicjatywą rozbudowy Opery Nova wyszedł Maciej Figas, który przedstawił propozycję władzom Bydgoszczy. Prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski zadeklarował chęć współfinansowania inwestycji po połowie z władzami województwa. Ponadto Rada Miasta Bydgoszczy podjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia 50 tysięcy złotych na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy Opery Nova.

- Realizacja tej  inwestycji wzmocniłaby rangę miasta jako ośrodka kultury muzycznej - mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. - Gmach ma szansę stać się w jeszcze większym stopniu miejscem prezentacji nie tylko dzieł muzycznych na najwyższym poziomie. Inwestycja przyczyni się poza tym do rozwoju działalności festiwalowej, w tym zakorzenionej już w mieście imprezy Camerimage, a także działalności wystawienniczej. Projekt pozytywnie wpłynie też na większą rozpoznawalność Opery Nova w kraju i za granicą.

Obecnie przedstawiciele Opery Nova oraz samorządu województwa analizują optymalny przygotowania inwestycji do realizacji przy współpracy z miastem. Wstępnie jej  wartość inwestycji oszacowano na kwotę około 80 mln zł.

IV krąg w liczbach:

  • Powierzchnia użytkowa – ok. 4400 metrów kwadratowych
  • Liczba miejsc w sali kameralnej – 450-500
  • Liczba miejsc w sali projekcyjno-konferencyjnej – 250-300
  • Szacowany wstępnie koszt - ok. 80 mln zł
  • Liczba kondygnacji – 4
  • wysokość – ok. 19 m