logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Stypendia na kulturę rozdane
Twórcy 45 projektów artystycznych i kulturalnych otrzymali od miasta stypendia w II edycji tegorocznego konkursu stypendialnego. W Miejskim Centrum Kultury odbyło się dziś (16 maja) spotkanie prezydenta z laureatami.


W II edycji konkursu stypendialnego 2018 roku indywidualni twórcy i animatorzy kultury ubiegali się o środki finansowe na realizację 112 projektów. Wnioski rozpatrywała komisja, która postanowiła przyznać stypendia na 45 projektów. Największą grupę stanowią stypendia dotyczące udziału bydgoskich twórców w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach artystycznych – 14 projektów (m.in. udział w warsztatach i konkursach pianistycznych, koncerty czy promocja twórczości). Kolejną grupę stanowią projekty  wydawnicze. W tej grupie znalazło się 13 przedsięwzięć z zakresu m.in. prozy, poezji czy filmu. Stypendia z dziedziny muzyki i teatru otrzymało 10 projektów (m.in. wydanie płyt, koncerty międzypokoleniowe czy nagranie wideoklipu). Stypendia w zakresie sztuk wizualnych, teatru, upowszechniania kultury otrzymało ośmiu twórców, którzy zrealizują m.in. wystawę malarstwa, realizację inscenizacji Teatru Bajecznego czy żywe lekcje historii.

Komisja stypendialna rozpatrując wnioski dokonuje ich oceny kierując się w następującymi kryteriami :
•    znaczenie przedsięwzięcia dla społeczności lokalnej
•    walory promocyjne
•    zasięg oddziaływania
•    oryginalność pomysłu
•    dotychczasowe osiągnięcia stypendysty
•    racjonalność kalkulacji kosztów
•    trwałość rezultatu
•    wzbogacenie oferty kulturalnej miasta

Pełna lista projektów, które otrzymały wsparcie w II edycji konkursu stypendialnego 2018 znajduje się TUTAJ.

 

Warto wiedzieć:
•    Stypendia przyznawane są od siedmiu lat tj. od 2012 roku w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy. W latach 2012-2017 z tej formy wsparcia z budżetu miasta dofinansowano 593 projekty zrealizowane przez 555 indywidualnych twórców i animatorów kultury.
•    w I edycji konkursu stypendialnego 2017 roku indywidualni twórcy i animatorzy kultury ubiegali się o środki finansowe na realizację 100 projektów. Komisja zdecydowała o przyznaniu stypendiów na 42 projekty.