logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Przybywa nowych elewacji na Poznańskiej
Rozpoczął się remont kolejnej kamienicy przy ul. Poznańskiej 10. Wielokrotnie przebudowywany obiekt ma w lepszy sposób współgrać z otoczeniem. Przy ulicy wcześniej rozpoczęto kilka innych remontów i inwestycji.


Budynek pochodzi z 1890 roku. Pełni funkcje usługowo-handlowe. Na działce od strony Młynówki znajdują się też oficyny. Budynek był w trakcie użytkowania przebudowywany i stracił też oryginalną elewację. Obecnie prowadzone prace mają sprawić, że będzie lepiej komponował się z  otoczeniem. W ten sposób cała północna pierzeja ul. Poznańskiej od Wełnianego Rynku do Św. Trójcy stanie się bardziej atrakcyjnym miejscem.

Ulica Poznańska liczy długość 400 metrów. Znajdują się przy niej 32 posesje (niektóre są niezabudowane). Warto podkreślić, że w ostatnich latach wyremontowano kilka innych kamienic m.in. z numerami 4 i 14  i 17. W miejscu wyburzonego budynku parterowego z nr 24 powstaje natomiast elegancki apartamentowiec z 5-kondygnacjami. W jego sąsiedztwie zachował się słup trolejbusowy. To pozostałość po niezrealizowanym planie uruchomienia tego środka komunikacji w 1945 roku. Planowana jest również zabudowa działki po dawnym kościele staroluterańskim. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada istnienie w tym miejscu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Na działce prowadzone były już prace archeologiczne.

Warto wiedzieć

Poznańska 10  to jeden z ponad 150 budynków w Bydgoszczy,  w stosunku do których  Powiatowy Inspektorat Nadzoru  Budowlanego nakazał przeprowadzenie prac remontowych m.in. ze względu na konieczność poprawy estetyki otoczenia. Warto podkreślić, że to tylko jeden z kilku instrumentów stosowanych na terenie miasta wspierających rewitalizację Śródmieścia. Bydgoszcz jest też w gronie miast przeznaczających największe kwoty na dofinansowanie remontów konserwatorskich. Co roku miliony złotych inwestowane są w przebudowę reprezentacyjnych ulic, placów i parków. Szereg interwencji podejmuje też plastyk miasta.