logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Budujemy IV krąg– porozumienie podpisane
We wtorek 12 czerwca Miasto i samorząd Województwa zawarły porozumienie w sprawie rozbudowy Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową. Inwestycja wzmocni rangę i potencjał kulturalny i kongresowy Miasta.


Dzięki budowie czwartego kręgu, Opera zyska nową przestrzeń wystawienniczą, sale konferencyjno-projekcyjne, a także salę do prób scenicznych, z której będzie mógł korzystać cały zespół, łącznie z orkiestrą. Gmach Opery ma szansę stać się w jeszcze większym stopniu miejscem prezentacji nie tylko dzieł muzycznych na najwyższym poziomie. Inwestycja przyczyni się też do rozwoju działalności festiwalowej, kongresowej i wystawienniczej. Projekt wzmocni prestiż Miasta i Opery jako instytucji.

Porozumienie zostało podpisane przez prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, marszałka Piotra Całbeckiego i dyrektora Opery Nova Macieja Figasa.

 

Wszystkie strony zadeklarowały współpracę w zakresie realizacji projektu inwestycyjnego. Rozbudowa Opery o IV krąg ma być realizowana łącznie z podziemnym parkingiem.

Nowy gmach ma liczyć 4 kondygnacje. Od południowo-wschodniej na elewacji dominować mają przeszklenia otwierające go na rzekę. Koncepcja powstała w ubiegłym roku dzięki dotacji miasta.  Częścią opracowania była również koncepcja dwupoziomowego garażu na około 250 stanowisk. Przewidziano jego obsługę od strony ul. Karmelickiej, system kontrolowanego wjazdu oraz wybudowanie nad nim placu z mała architekturą na poziomie wejścia do opery. Warto dodać, że opracowanie przewiduje możliwość niezależnej realizacji zarówno IV kręgu jak i garażu.

IV krąg w liczbach:
Powierzchnia użytkowa – ok. 4400 metrów kwadratowych
Liczba miejsc w sali kameralnej – 450-500
Liczba miejsc w sali projekcyjno-konferencyjnej – 250-300
Szacowany wstępnie koszt - ok. 80 mln zł
Liczba kondygnacji – 4
wysokość – ok. 19 m