logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Biblioteka bez barier
Biblioteka na Błoniu stanie się miejscem dostępnym także dla osób mających problemy z poruszaniem się. Do budynku zostanie dobudowana platforma dla osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane będzie dzięki Bydgoskiemu Budżetowi Obywatelskiemu.


Budynek Filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im dr W. Bełzy powstał w latach 70. XX wieku. Wówczas rzadko uwzględniano potrzeby osób niepełnosprawnych. Pomysł dobudowania windy lub innego urządzenia zgłosili mieszkańcy podczas poprzedniej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. W trakcie głosowania  zdobył on 275 głosów i trafił do realizacji. Platforma powstanie wewnątrz budynku przy istniejącej klatce schodowej. Ułatwi dostęp na pierwszą kondygnację niepełnosprawnym, osobom starszym oraz rodziców z wózkami. Obecnie trwa procedura związana z wyborem wykonawcy zadania. Przygotowanie i montaż platformy Zajmą do 2 miesięcy od podpisania umowy.

Warto dodać, że w tym roku otwarta została też nowa biblioteka na Jachcicach. Nowy obiekt kosztował blisko 800 tysięcy złotych. Jest on w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zagłosuj i decyduj!

Do 31 października trwa głosowanie na zadania finansowane z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, które trafią do  realizacji w przyszłym roku. Miasto zagwarantowało na te przedsięwzięcia blisko 10 mln zł. To kwota dwukrotnie większa niż przed rokiem. Do wyboru jest blisko 300 zadań zgłoszonych przez bydgoszczan. Realizowane będą te, które zdobędą największą liczbę głosów na każdym z 29 osiedli.  Aby oddać swój głos najprościej skorzystać z aplikacji na www.bydgoszcz.pl/bbo