logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rozstrzygnięto konkurs dla studentów
Konkurs dedykowany był studentom i absolwentom uczelni wyższych i dotyczył wykonania projektu – wizualizacji zagospodarowania hali targowej.


Konkurs był elementem dodatkowym i zwycięska praca może posłużyć przyszłemu zarządcy hali jako inspiracja do działań w kwestii zagospodarowania budynku, jednak wybór zwycięskiego projektu nie obliguje przyszłego zarządcy do skorzystania z pomysłu zgłoszonego w konkursie.

Zwycięska praca Pana Ariela Śliwińskiego

Komisja konkursowa postanowiła przyznać jedną nagrodę główną (5 000 złotych) oraz jedno wyróżnienie. Łącznie na ogólnopolski konkurs dla studentów lub absolwentów uczelni wyższych wpłynęło 7 prac.Wyróżniona praca zgłoszona przez Pana Konstantego Mikołajczaka

Nagrodę główną otrzymała praca zgłoszona przez Pana Ariela Śliwińskiego z Bydgoszczy, natomiast wyróżnienie otrzymała praca zbiorowa zgłoszona przez Pana Konstantego Mikołajczaka ze Środy Wielkopolskiej.