logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Plan na Fordońskie Górki
Urbaniści przygotują miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Skarpy Północnej w Nowym Fordonie, nazywanej często „Fordońskimi Górkami”. Wykorzystają wyniki ubiegłorocznych konsultacji. Także przed przystąpieniem do sporządzenia planu bydgoszczanie mogą składać swoje wnioski.


Przygotowanie planu w kwietniu tego roku zleciła Rada Miasta. Obejmie on obszar znajdujący się od ulicy Piotra Wiszniewskiego na osiedlu Przylesie do ul. Macieja Rataja na osiedlu Szybowników. Znajdują się na tym obszarze miedzy innymi Dolina Śmierci i  Góra Szybowników. Wnioski do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy można składać do 22 czerwca. (adres: Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz). Każdy wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Warto podkreślić, że rok temu miasto przeprowadziło konsultacje ws. kierunków zagospodarowania Skarpy. Wzięło w nich udział 1026 osób. Wnioski  z konsultacji będą podstawą przy tworzeniu nowego opracowania. W trakcie warsztatów i w ankietach mieszkańcy Fordonu zgłaszali między innymi potrzebę zachowania tego terenu w formie naturalnej. Na miejsce lokalizacji dodatkowej infrastruktury rekreacyjnej wskazywane było podnóże skarpy. Proponowano też takie elementy jak punkty widokowe, trasy do biegania i dla rowerzystów.

W rejonie fordońskiej skarpy lokowanych jest coraz więcej inwestycji. Dużą część z nich stanowią projekty rekreacyjne  realizowane w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski np. wielopokoleniowy park zabaw i rozrywki, fordoński skwer w Mariampolu, punkt widokowy na Tatrzańskim, modernizacja boiska lekkoatletycznego na os. Bohaterów. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ułatwi ich prowadzenie chroniąc jednocześnie ten obszar przed niepożądana zabudową.