logo miasta - trzy kolorowe spichrze

O komunikacji na ostatniej debacie
Ostatnia z cyklu debat tematycznych odbywających się w ramach prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszczy odbyła się w czwartek 9 listopada w sali sesyjnej ratusza. Tematem wiodącym były komunikacja i przyjazna przestrzeń.


Cykl 6 debat strategicznych, w formie otwartych spotkań dla wszystkich zainteresowanych tematem został zorganizowany w ramach prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Bydgoszczy. To kolejne działanie związane z włączeniem mieszkańców miasta w dyskusję o przyszłości miasta. Na spotkaniach dyskutowano nad kształtem miasta w kontekście miejsca zamieszkania, pracy, nauki, spędzania wolnego czasu, zagospodarowania przestrzeni czy środowiska. Wszystko po to, aby dowiedzieć się jak Bydgoszczanie wyobrażają sobie siebie i miasto za trzynaście lat.

Tematem szóstej i zarazem ostatniej debaty były przyjazna przestrzeń i komunikacja, a jej  współorganizatorem była Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP. Do udziału w spotkaniu, w roli ekspertów zaproszeni zostali m. in. inż. Stanisław Kryszewski – prezes Pomorsko-Kujawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, Anna Pawlicka-Zabojszcz – przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Małgorzata Schmidt – prezes bydgoskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, dr inż. Jacek Chmielewski – Katedra Inżynierii Drogowej i Transportu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego  i dr hab. inż. Andrzej Zalewski, prof. nadzw. UTP – kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

Punktem wyjścia do dyskusji będą wstępne, częściowe wyniki prowadzanego obecnie badania ankietowego, do których uczestnicy spotkania postarają się odnieść. Druga część spotkania poświęcona będzie pracy nad określeniem wizji Bydgoszczy w 2030 roku.

Wnioski płynące z dyskusji debaty posłużą do dalszych prac nad aktualizacją Strategii.

Link do debaty: https://www.youtube.com/watch?v=PoKcAk3hfnE