logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Nowe miejsca parkingowe, chodniki i doposażenie terenu rekreacyjnego w Łęgnowie
Mieszkańcy Łęgnowa zdecydowali w głosowaniu, że w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego chcą aby na ich osiedlu wybudowano nowe miejsca parkingowe, chodniki oraz zmodernizowano teren rekreacyjny przy ulicy Żółwińskiej.


Na wyżej wymienione zadania zagłosowało trzystu siedemdziesięciu siedmiu mieszkańców, a na ten cel przeznaczone będzie blisko sto tysięcy złotych. Zakres wszystkich prac określony zostanie w dokumentacji projektowej i dostosowany będzie do kwoty, która zostanie przeznaczona  na konkretne zadania.

Pierwszy projekt zakłada budowę parkingu przy ulicy Okólnej - nawierzchnia zostanie utwardzona, a  teren wyrównany. Parking będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców osiedla. Kolejny projekt zakłada budowę chodnika obok bloków mieszkalnych przy ul. Okólnej, prowadzącej do osiedlowego placu zabaw.

Z kolei projekt dotyczący doposażenia i modernizacji terenu rekreacyjnego przy ulicy Żółwińskiej w zamyśle jego autora przewiduje zamontowanie dodatkowej lampy parkowej, utwardzenie podłoża przy stole do tenisa, a także wyrównanie terenu przy zainstalowanych urządzeniach.

Warto wiedzieć:

  • W poprzednich edycjach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego w Łęgnowie doposażony został skwer rekreacyjny przy ul. Żółwińskiej, a także zmodernizowano ciągi komunikacyjne wzdłuż żółtego szlaku pomiędzy ul. Żółwińską a ul. Okólną.