logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Kolorowa aleja w Myślęcinku
Zakończył się remont głównej alei w ogrodzie botanicznym. Leśny Park Kultury i Wypoczynku wydał na ten cel ponad pół miliona złotych. To kolejny duży remont na terenie Myślęcinka.


Wyremontowany został najważniejszy ciąg na terenie ogrodu od sektora wejściowego bram przy ul. Konnej do odcinka wzdłuż Ogrodu Roślin Górskich – Alpinarium. Łącznie ułożono 3725 metrów kwadratowych nowych estetycznych kostek. W poprzednich latach wyremontowano wiele innych ciągów  spacerowych. Nową nawierzchnię ułożono między innymi na ul. Hipicznej. Stworzono też ciąg rowerowy przy części ul. Jeździeckiej, oświetlono ścieżkę wzdłuż ul. Gdańskiej oraz przebudowano chodniki na terenie zoo.

Warto wiedzieć:
Ogród LPKiW jest ogrodem miejskim i zajmuje powierzchnię 60 ha. Założono go w latach 1980-83, a następnie sukcesywnie wzbogacano kolekcję roślin. Wstęp do ogrodu jest bezpłatny. Opracowana w 1977 r. przez prof. Edwarda Bartmana koncepcja zagospodarowania przestrzennego Ogrodu Botanicznego określiła ogólne zasady budowy i program Ogrodu. Zakładała przede wszystkim zachowanie, kształtowanie i eksponowanie zbiorowisk oraz gatunków roślin rodzimych. Obok nich tworzone są obce formacje roślinne oraz liczne kolekcje rodzajowe i ekspozycje tematyczne. Głównymi działami Ogrodu są:

- Zbiorowiska roślinne Polski
- Arboretum
- Ogród roślin iglastych
- Alpinarium
- Kolekcje rodzajowe
- Ekspozycje tematyczne
- Ogród agrobotaniczny
- Ścieżka botaniczna dla niewidomych i niedowidzących