logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Dzień Otwarty Notariatu – będą doradzać za darmo
25 listopada odbędzie się ósma edycja Dnia Otwartego Notariatu, w ramach której notariusze z Bydgoszczy i okolic będą udzielali wszystkim zainteresowanym nieodpłatnych porad prawnych


VIII edycja akcji Dzień Otwarty Notariatu odbywa się pod hasłem „Porozmawiaj z notariuszem, jak bezpiecznie przekazać majątek”.

Ideą Dnia Otwartego Notariatu jest możliwość porozmawiania z notariuszami oraz skonsultowanie z nimi swoich problemów i wątpliwości natury prawnej. Notariusze będą nieodpłatnie udzielać wszystkim zainteresowanym informacji dotyczących sporządzenia testamentów, darowizn, umów dożywocia i renty oraz innych form przekazywania majątku. Nie ogranicza to jednak listy tematów udzielanych porad. Notariusze będą odpowiadać na pytania dotyczące wszystkich spraw, które można załatwić w kancelarii notarialnej.

Kluczowym słowem w temacie tegorocznego Dnia Otwartego Notariatu jest „bezpieczeństwo”. To właśnie osoba notariusza stoi na straży bezpieczeństwa podejmowanych przez interesantów decyzji, wymagających nadania formy aktu notarialnego – informuje strony czynności notarialnej o dostępnych rozwiązaniach prawnych, należycie zabezpiecza prawa i słuszne interesy stron oraz poucza o skutkach dokonywanych czynności.

Akcja ta ma uświadomić, że także na co dzień przed podjęciem decyzji dotyczącej np. rozporządzenia własnym majątkiem, zamiast szukać rozwiązań na własną rękę warto umówić się z notariuszem na rozmowę wstępną – jest ona bezpłatna i pozwala zorientować się, jakie są możliwości osiągnięcia zamierzonego skutku.

Dzień Otwarty Notariatu jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez samorząd notarialny od 2010 roku, z roku na rok cieszącym się coraz większym prestiżem – tegoroczna edycja została objęta honorowym patronatem prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Dzień Otwarty Notariatu – 25 listopada godz. 10.00 do 16.00 w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy przy Placu Wolności 9.