logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Bilety uczniowskie na komunikację miejską – informacje
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mogą korzystać z komunikacji miejskiej na nowych zasadach – wprowadzono tańsze bilety okresowe. Zniżki przysługują też na bilety okresowe dla dzieci od 4 do 7 roku życia. Sprawdź, jak wyrobić taki bilet.


Bilety okresowe dla uczniów

Decyzją Rady Miasta Bydgoszczy od 1 marca 2018 r. wprowadzone zostały nowe bilety okresowe. Bilety w cenie 10 zł (miesięczny lub 30-dniowy) i 100 zł (roczny) przysługują uczniom zamieszkałym w Bydgoszczy, uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów. Bilety okresowe kodowane są na Bydgoskiej Karcie Miejskiej, a dokumentem uprawniającym do korzystania z nich jest ważna legitymacja szkolna z wpisanym bydgoskim adresem zamieszkania. Wymienione bilety dla dzieci i uczniów można zakupić w punktach sprzedaży biletów okresowych, przez Internet lub w biletomatach – lista punktów doładowań na stronie www.bydgoskakartamiejska.com.pl/pl/maps/listing/-.html

Procedura wydania Bydgoskiej Karty Miejskiej – po raz pierwszy

• w sprawie otrzymania nowej karty imiennej BKM należy przedłożyć:

- wypełniony wniosek 

- zdjęcie o wymiarach min. 2,5 cm x 3 cm, (zdjęcie można wykonać nieodpłatnie przy składaniu wniosku w punkcie ul. Toruńska 174 A),

- dowód osobisty, paszport, a w przypadku młodzieży szkolnej ważna legitymacja szkolna (do wglądu przy składaniu wniosku),

- znajomość numeru PESEL – dotyczy dzieci i młodzieży nie posiadających dowodu osobistego.

Miejsce i sposób złożenia dokumentów:

• dokumenty składa się osobiście:

- w Centrum Obsługi Klienta (COK) – ul. Toruńska 174a (siedziba ZDMiKP) w dni robocze w godz. 7.00 do 17.00 – karta wydawana jest na miejscu,

- w kasie biletowej - ul. Zygmunta Augusta 10 (przy Dworcu Głównym) od pn. do pt. w godz. 8.00 do 18.30, (tylko w sprawie wydania nowej karty BKM – czas oczekiwania na kartę około 5 dni roboczych),

- w kasie biletowej - ul. Modrzewiowa 19 (stacja Bydgoszcz Leśna), w dni robocze w godz. 8.30 – 15.30, tel. 52 582-24-99, (tylko w sprawie wydania nowej karty BKM- czas oczekiwania na kartę około 5 dni roboczych),

• można także wysłać wniosek o wydanie nowej karty on-line dołączając zdjęcie w formacie JPEG o wymiarach min. 2,5 cm x 3 cm i rozdzielczości 300dpi. Po zatwierdzeniu wniosku w systemie BKM Pasażer zostanie poproszony drogą elektroniczną o stawienie się w COK w celu okazania dokumentu tożsamości i zweryfikowania danych zawartych we wniosku, z jednoczesnym odbiorem karty.

• za osobę niepełnoletnią wniosek wypełnia, składa i potwierdza, a także odbiera kartę rodzic lub inny opiekun prawny. (Pow. 13 roku życia dopuszcza się możliwość realizacji tych czynność przez młodzież po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości – należy znać swój PESEL).

• przy składaniu wniosku Pasażer zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem BKM składając odpowiednie oświadczenie na wniosku.

• kartę BKM odbiera osobiście wnioskodawca na podstawie dokumentu tożsamości,

• dopuszcza się możliwość odbioru karty przez osobę trzecią na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego przez wnioskodawcę i po okazaniu dowodu tożsamości osoby upoważnionej.

• wydanie pierwszej karty BKM jest bezpłatne.

Bilety okresowe dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat

Od 1 marca 2018 r. wprowadzone zostały także nowe bilety okresowe przeznaczone dla dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze nauki szkolnej. Dzieci w wieku od 4 do 7 lat, zamieszkałe w Bydgoszczy mogą korzystać z biletów okresowych w cenie 10zł (miesięczny lub 30-dniowy) i 100zł (roczny). Bilety te kodowane są na Bydgoskiej Karcie Miejskiej, a dokumentem uprawniającym do korzystania z nich jest ważna Karta Bydgoskiego Malucha. Karta wydawana jest wyłącznie w Centrum Obsługi Klienta ZDMiKP przy ul. Toruńskiej 174a w godzinach pracy 7:00 – 17:00. Bydgoska Karta Miejska i Karta Bydgoskiego Malucha wydawane są na wniosek. Do wniosku o wydanie BKM należy dołączyć zdjęcie (jest możliwość wykonania również zdjęcia w COK – bezpłatnie).

Bezpłatne przejazdy dla uczniów korzystających ze stypendium szkolnego przyznanego przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy i uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów.

Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy od 1 marca 2018 r. prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Bydgoszczy przysługuje uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, którym decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznano stypendium szkolne. Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów kodowane jest na spersonalizowanej Bydgoskiej Karcie Miejskiej wyłącznie w Centrum Obsługi Klienta ZDMiKP przy ul. Toruńskiej 174a w godz. 7:00 – 17:00. W celu zakodowania biletu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów należy przedłożyć ważną legitymację szkolną oraz oryginał dokumentu decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego.

Informacje dodatkowe/zwroty biletów okresowych

Dodatkowo informujemy, że jest możliwość dokonania zwrotu biletu rocznego (w momencie, gdy uczeń straci już do niego uprawnienie tj. po utracie ważności legitymacji gimnazjalnej).

W tej sytuacji zapraszamy do siedziby ZDMiKP w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, w godz. 08:00-14:00 (pokój nr 4) w celu ewentualnego dokonania zwrotu zakupionego biletu.

Wymagane dokumenty

• wypełniony wniosek o zwrot gotówki oraz:

• oryginał paragonu potwierdzającego zakup biletu lub wystawiona na jego podstawie faktura. Przy zakupie przez Internet (bez pobrania faktury) transakcja jest potwierdzana raportem generowanym z systemu BKM podczas rozliczania biletu, 

• Bydgoska Karta Miejska – w celu usunięcia transakcji.

Opłaty

• jeżeli bilet jest anulowany przed rozpoczęciem okresu ważności zwracana jest cała wartość nominału, 

• jeżeli bilet jest anulowany w okresie jego ważności zwracana jest część jego wartości obliczona proporcjonalnie do okresu niewykorzystania, • z tytułu zwrotu biletu okresowego imiennego nie pobiera się dodatkowych opłat.