logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Nagrody za prace naukowePrezydent Bydgoszczy Rafał Bruski ogłasza konkurs pod nazwą: „Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z Bydgoszczą”, obronioną w roku akademickim 2016/2017.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac inżynierskich, licencjackich, magisterskich lub doktorskich, poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Nagrody główne dla autorów prac stanowią dyplomy i nagrody pieniężne:
I miejsce
10 tys. zł brutto;
II miejsce – 5 tys. zł brutto;
III miejsce – 3 tys. zł brutto.

Pracę do konkursu zgłasza jej autor. Do konkursu zakwalifikowane zostaną wyłącznie prace spełniające kryteria regulaminowe i obronione w roku akademickim 2016/2017, przez co rozumie się dla potrzeb konkursu okres pomiędzy 1 października 2016 roku a 30 września 2017 roku.

Za prawidłowe zgłoszenie uważa się dostarczenie lub wysłanie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na pracę naukową” kompletu dokumentów zgłoszeniowych w polskiej wersji językowej, na adres: Biuro Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz (pokój 117A).

Szczegółowe zasady zgłaszania prac, ich kwalifikowania oraz przeprowadzania konkursu określa Regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 640/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2015 roku (dostępny poniżej).

Termin zgłaszania prac upływa 10 stycznia 2018 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bydgoszczy).

Dokumenty do pobrania na dole strony.

Nagrody wręczane zostaną podczas organizowanych w kwietniu 2018 roku uroczystości związanych z Urodzinami Miasta.

---- ---- ----

Dotychczas przeprowadzono sześć edycji konkursu.

W roku 2017 nagrodzono prace:

 • Katarzyny Lewandowskiej „Koncepcja rewitalizacji Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - architektoniczne środki przywracania aktywności obiektu zabytkowego” (I nagroda),
 • Ewy Ciołak „Projekt Aranżacji Przestrzeni Miejskiej «Magiczne Schodki» w Bydgoszczy” (II nagroda),
 • Renaty Zborowskiej-Dobosz „Zagrożenia jakości wód podziemnych ujęcia wody «Las Gdański» w Bydgoszczy przez emisję zanieczyszczeń z terenu ogrodów działkowych” (III nagroda).

 

W 2016 roku nagrodzono prace:

 • Łukasza Pierona "Projekt rewitalizacji Wisły w obszarze planowanego portu multimodalnego w rejonie Bydgoszczy – Solca Kujawskiego" (I nagroda),
 • Natalii Muchy "Koncepcja architektoniczna Centrum Warsztatów Plastycznych z przestrzenią wystawienniczą przy ulicy Kamiennej w Bydgoszczy jako miejsce integracji artystycznej lokalnej społeczności" (II nagroda),
 • Bartosza Dąbrowskiego, Szymona Marcińskiego "Zdalnie sterowany robot do zadań specjalnych" (III nagroda).

 

W 2015 roku nagrodzono prace:

 • Konrada Garbowskiego "Koncepcja zagospodarowania wybranych obszarów w Bydgoszczy" (praca magisterska, I nagroda), 
 • Daniela Białki "Forum Wodne w Bydgoszczy" (praca magisterska, II nagroda), pobierz pracę: cz. 1, cz. 2, cz. 3,
 • Małgorzaty Wawer "Słoneczny kataster, czyli mapa potencjału solarnego dla fragmentu miasta Bydgoszczy" (praca inżynierska, III nagroda), pobierz pracę: cz. 1.


W 2014 roku nagrodzono prace:

 • Wojciecha Babińskiego i Jakuba Świśa "Projekt koncepcyjny węzła drogowego – ul. Fordońska i Andersa w Bydgoszczy" (I nagroda),
 • Joanny Klusek "Koncepcja projektowa zagospodarowania zielenią wybrzeża Wisły w Starym Fordonie" (II nagroda),
 • Agnieszki Szykanowskiej "Ocena przydatności podziału czystości ran operacyjnych według klasyfikacji CDC dla wyboru profilaktyki antybiotykowej i antybiotykoterapii u noworodków leczonych operacyjnie" (II nagroda).

 

W 2013 roku nagrodzono prace:

 • Marty Boreckiej i Radosława Kluska "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze osiedli Przylesie i Bohaterów w Bydgoszczy" (I nagroda),
 • Michała Cabańskiego "Ocena rozwoju infrastruktury rowerowej miasta Bydgoszczy w latach 2002-2011" (II nagroda),
 • Pauliny Szupiluk "Internet jako środek elektronicznej komunikacji wyborczej. Analiza kampanii samorządowej 2010 w Bydgoszczy" (III nagroda),
 • Dominiki Muszyńskiej-Jeleszyńskiej "Tereny nadrzeczne w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej Bydgoszczy. Problemy rozwoju i rewitalizacji" (III nagroda).

 

W 2012 roku nagrodzono prace:

 • Marty Boreckiej i Radosława Kluska "Koncepcja projektowa ulicy Rydygiera i Matki Teresy z Kalkuty w Bydgoszczy" (I nagroda),
 • Dawida Gulczyńskiego "Topografia miasta w powieści Jerzego Sulimy-Kamińskiego 'Most Królowej Jadwigi" (II nagroda).


Pliki do pobrania:
- Ogłoszenie Prace Naukowe
- Regulamin Prace Naukowe
- Zgłoszenie Prace Naukowe