logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowoczesna zajezdnia. Umowa podpisana. Raport nr 2
Wraz z wymianą tramwajowego taboru, niezbędna jest rozbudowa zajezdni. Podpisaliśmy umowę na przebudowę obiektu przy ul. Toruńskiej i dostosowanie go do serwisu nowoczesnych składów. Inwestycja pomoże również ograniczyć hałas na bydgoskich ulicach. W lutym rozpoczniemy plebiscyt, w którym zapytamy mieszkanki i mieszkańców o propozycje patronów dla nowych bydgoskich tramwajów. Wkrótce zakończymy wymianę całej tramwajowej floty.


- To strategiczna inwestycja dla rozwoju miasta – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – Postawiliśmy na tramwaje, które są kosztownym, ale bardzo sprawnym i ekologicznym środkiem transportu. Zależy nam jednak nie tylko na nowych torowiskach, które docierają na kolejne osiedla. Równocześnie naszym celem jest całkowita wymiana taboru. W przyszłym roku otrzymamy wszystkie z 40 zamówionych pojazdów z Pesy. Do obsługi tej nowoczesnej floty niezbędna jest odpowiednia zajezdnia tramwajowa. Dlatego nie mogliśmy już dłużej czekać z jej modernizacją. To inwestycja w przyszłość transportu publicznego w Bydgoszczy – dodaje prezydent.

Duży zakres prac

W przetargu na I etap modernizacji zajezdni najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Mirbud, z którą 1 lutego br. podpisana została umowa o wartości 96,7 mln zł. Prace budowlane zajmą około 26 miesięcy. Po odbiorach będą objęte 7-letnią gwarancją. Głównym celem inwestycji jest poprawa jakości życia mieszkańców i podniesienie konkurencyjności miasta, poprzez rozbudowę infrastruktury transportu publicznego w zakresie funkcjonalności, komfortu podróżowania, dostępności, dostosowania do potrzeb osób w każdym wieku itp. oraz umożliwienie pełnej obsługi tramwajów niskopodłogowych oraz wymiany na nową, wyeksploatowanej infrastruktury technicznej. Inwestycja obejmuje rozbiórkę budynków dyspozytorni z portiernią nr 1 oraz działu eksploatacji tramwajów nr 2, sieci trakcyjnej i torowisk, na miejscu których wybudowane zostaną nowoczesne budynki służb eksploatacyjnych, portierni oraz zasilania zajezdni tramwajowej, reprofilacji obręczy tramwajowych, myjni tramwajów z proekologicznym wyposażeniem technologicznym oraz szeroko rozumiana infrastruktura techniczna związana z funkcjonowaniem zajezdni w tym m.in. nowy układ torowo-sieciowy oraz drogowy, parkingi, sieci i urządzenia systemu sterowania zwrotnicami, monitoring, kanalizacja i instalacje teletechniczne, instalacje elektryczne, trakcyjne, oświetlenia terenu, instalacje wodno-kanalizacyjne, w tym hydrantowe, instalacje i sieci c.o. Warto podkreślić, że modernizacja i budowa infrastruktury technicznej, a w szczególności obiektu tokarki podtorowej, zapewniającej automatyzację procesów reprofilacji obręczy kół tramwajów, wpłynie na ograniczenie hałasu komunikacyjnego i drgań na trasach tramwajowych.

Tramwaje cały czas w ruchu

Podczas wykonywania robót budowlanych, zapewnione zostanie ciągłe funkcjonowanie wszystkich obiektów zajezdni oraz przejezdność głównych szlaków komunikacyjnych, w tym wykonywanie zadań przewozowych na liniach tramwajowych. W tym celu wykonywanie robót budowlanych na obiektach oraz robót na torowiskach tramwajowych zostało podzielone na podzadania, aby nie sparaliżować pracy zajezdni i nie zaburzyć przewozów pasażerskich na liniach tramwajowych.

Trochę historii

Zajezdnia przy ul. Toruńskiej została wybudowana w latach 1956-59. Rozwiązała problem postoju i  serwisu pojazdów sprowadzonych po wybudowaniu linii „Brda” w 1953 roku. Tymczasowo pełniła również rolę zajezdni autobusowej. W latach 80. XX wieku obiekt przebudowywano pod kątem dostarczanych do Bydgoszczy wagonów 805Na z „Konstalu”.

Bydgoszcz stawia na tramwaje

W ciągu ostatniej dekady Bydgoszcz kupiła 33 nowe tramwaje. Obsługują one między innymi nowe torowiska do Fordonu, dworca kolejowego oraz wzdłuż ul. Kujawskiej. W trakcie realizacji jest zamówienie na 40 kolejnych pojazdów (10 już kursuje). W związku z dostawami kolejnych tramwajów w lutym ogłosimy konkurs na patronów nowych pojazdów. Z inicjatywy Prezydenta Bydgoszczy, popartej przez Radę Osiedla Stary Fordon i Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu, jeden z pierwszych pojazdów otrzyma imię monarchy Władysława Jagiełły, który 600 lat temu nadał prawa miejskie Fordonowi. Bydgoszcz uczci tym samym ważny dla historii miasta jubileusz.

Intensywnie przygotowujemy się do dalszego wzmacniania transportu tramwajowego.

  • W ubiegłym roku oddany do użytku został nowy most tramwajowy łączący ulice Fordońską i Toruńską. Więcej informacji  TUTAJ.
  • Unijne środki na lata 2021-27 wykorzystamy m.in. na budowę nowej linii m.in. na Szwederowo oraz modernizację pętli w Lesie Gdańskim. Trwają zaawansowane prace nad dokumentację projektową. Więcej informacji o tej inwestycji znajduje się TUTAJ.
  • Fundusze europejskie chcemy wykorzystać także na modernizację torowiska wzdłuż ul. Toruńskiej od Kazimierza Wielkiego do zajezdni tramwajowej.Trwają przygotowania do podpisania umowy z wykonawcą. Wymienione zostanie torowisko wraz z podbudową, słupy podtrzymujące sieć, oświetlenie. Modernizowane będą wszystkie przejazdy. W zakres inwestycji wejdzie też część drogowa zakładająca przede wszystkim wybudowanie po południowej stronie ulicy infrastruktury dla rowerzystów (z nawierzchniami bitumicznymi) oraz pieszych (z chodnikami z płyt betonowych). Na nowo budowane będą perony, które będą wyższe i ułatwią wygodniejsze wsiadanie do tramwajów.