logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowe mosty. Wkrótce odbiory. Raport nr 49
Dzięki poprawie pogodowy, wykonawca kontynuuje prace remontowe na „starej" przeprawie mostowej. Wykonywane są też ostatnie odcinki chodników i dróg rowerowych. Rozpoczęły się pierwsze prace porządkowe i wykończeniowe. To ostatni etap robót, po którym będzie można rozpocząć odbiory.


Samochody i tramwaje już od dłuższego czasu jeżdżą nowymi mostami pomiędzy ul. Fordońską i Toruńską. Obecnie przy dotychczasowej przeprawie mostowej, wykonywane są prace remontowe oraz docelowe najazdy na obiekt od strony ul. Fordońskiej i Toruńskiej. Układane są warstwy podbudowy, a przy sprzyjających warunkach i możliwościach technicznych (uruchomienie wytwórni mas bitumicznych) układana będzie docelowa nawierzchnia.

Wykonanie powyższych prac, pozwoli uruchomić sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Toruńską. Na "starej przeprawie" zdemontowane zostały wszystkie bariery i balustrady, które zostaną wymienione na nowe. Pod mostami wykonywane są natomiast prace ziemne i porządkowe. Kontynuowana jest też budowa dróg technicznych. Po północnej stronie ulicy Fordońskiej, trwają roboty gazownicze w obszarze chodnika. Pod koniec ubiegłego roku wykonane zostały zatoki autobusowe i perony przystankowe. W minionym tygodniu na wszystkich przystankach montowane były natomiast ekrany przeciwbłotne.

W obszarze całej inwestycji wykonywane są też ostatnie prace na ciągach pieszych i rowerowych. Budowane są też schody prowadzące na nasyp mostu. Na całym terenie prowadzone są prace porządkowe w pasie zieleni. Przy wyższych temperaturach wymalowane zostanie też docelowe (grubowarstwowe) oznakowanie poziome w obrębie całej inwestycji. W minionym tygodniu prace wykończeniowe i porządkowe były też prowadzone w obrębie torowiska ul. Perłowej. W najbliższych dniach rozpocznie się jeszcze montaż oświetlenia peronów tramwajowych.

Warto wiedzieć

Inwestycja o wartości prawie 170 mln finansowana jest z wykorzystaniem środków unijnych. W jej ramach powstały między innymi dwa mosty (drogowy i tramwajowy) oraz zmodernizowane zostały torowiska w rejonie ulic Toruńskiej, Perłowej i Fordońskiej.