logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Gdańska pięknieje
Zakończył się remont stylowej kamienicy wieńczącej skrzyżowanie ul. Gdańskiej z Pomorską. Elewacja budynku z charakterystycznymi wieżyczkami jest utrzymana w kolorze zbliżonym do ceglanego z beżowymi detalami.


Kamienicę wzniesiono w 1852 roku, według projektu budowniczego B. Brinkmanna. W czasach kiedy powstawała, należała do największych kamienic przy ulicy Gdańskiej. Budynek swój obecny wygląd zawdzięcza przebudowie dokonanej  w 1910 roku. Budynek prezentuje formy architektury historyzującej, z elementami nawiązującymi do architektury średniowiecznej. Charakterystycznym elementem są dwie wieżyczki flankujące południową elewację wychodzącą na skrzyżowanie Gdańska-Pomorska-Dworcowa. Budynek pełni przede wszystkim funkcję mieszkalną. Na parterze są natomiast zlokalizowane usługi.

Remont elewacji rozpoczął się we wrześniu i zakończył w grudniu. Wpisuje się w szereg innych przedsięwzięć inicjowanych  również przez miasto, które mają przywrócić świetność ulicy Gdańskiej. Rozpoczął się remont konserwatorski i rozbudowa gmachu Muzeum Okręgowego. Ruszyła też przebudowa kamienicy z numerem 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych. Z kolei na kamienicy z numerem 10 w ubiegłym roku wykonano oryginalny mural z przedstawiający Mariana Rejewskiego. W poprzednich latach m.in. wyremontowano nawierzchnie i chodniki na odcinku od ul. Mickiewicza do Kamiennej, wytyczono kontrapas w stronę placu Wolności, zrewitalizowano przyległy park Kazimierza Wielkiego.  

Warto wiedzieć

Gdańska 17 to jeden z ponad 150 budynków w Bydgoszczy,  w stosunku do których  Powiatowy Inspektorat Nadzoru  Budowlanego nakazał przeprowadzenie prac remontowych m.in. ze względu na konieczność poprawy estetyki otoczenia. Warto podkreślić, że to tylko jeden z kilku instrumentów stosowanych na terenie miasta wspierających rewitalizację Śródmieścia. Bydgoszcz jest też w gronie miast przeznaczających największe kwoty na dofinansowanie remontów konserwatorskich. Co roku miliony złotych inwestowane są w przebudowę reprezentacyjnych ulic, placów i parków. Szereg interwencji podejmuje też plastyk miasta.