logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Finansowe wsparcie rewitalizacji budynków mieszkalnych w Starym Fordonie
Pozyskaliśmy zewnętrzne dofinansowanie w wysokości 3,4 mln zł na kompleksową rewitalizację 7 budynków mieszkalnych w Starym Fordonie. Wsparcie unijne wyniesie 2,9 mln zł, a wsparcie z budżetu państwa to kolejne pół miliona złotych. Wartość całej inwestycji to niemal 7,4 mln zł.


Projekt ujęty w Gminnym Programie Rewitalizacji (GPR) obejmuje kompleksowy remont 7 budynków komunalnych w Starym Fordonie: przy ul. Bydgoskiej 23, 26, 29, 42, Rynek 3, Kapeluszników 2 i gen. Sikorskiego 2. W wyniku realizacji projektu powstanie 37 mieszkań oraz 6 lokali użytkowych.

Łączna kwota przyznanego wsparcia wynosi 3,4 mln zł (w tym UE: 2,9 mln zł, budżet państwa: 500 tys. zł). Dofinansowanie unijne pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa kujawsko-pomorskiego i jest już kolejnym dofinansowaniem projektu rewitalizacyjnego w Starym Fordonie. Projekt pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne” to jeden z elementów prowadzonej obecnie, kompleksowej rewitalizacji społeczno – gospodarczej Starego Fordonu.

Dofinansowaniu unijnemu mogły podlegać tylko części wspólne budynków, więc pozostałe koszty w całości pokryje Miasto. Tym samym wkład własny Miasta wyniesie blisko 4 mln zł.

W ramach zadania przeprowadzone zostaną remonty elewacji i dachów, wzmocnione zostaną także konstrukcje budynków, ściany zostaną docieplone. Dzięki temu podwyższy się standard historycznej zabudowy na rewitalizowanym obszarze.

Wymienione zostaną instalacje sanitarne i elektryczne, stolarka okienna i drzwiowa. W środku pojawi się izolacja przeciwwilgociowa, remont przejadą też klatki schodowe. Wnętrza zostaną przebudowane na samodzielne mieszkania w pełnym standardzie. Pięć obiektów zostanie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wynikiem planowanej termomodernizacji budynków wraz z modernizacją dotychczasowych źródeł ciepła będzie zwiększenie ich efektywności energetycznej, co korzystnie wpłynie na redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Projekt przewiduje likwidację pieców kaflowych i zastąpienie ich nowoczesnymi piecami gazowymi.

Także zagospodarowanie przyległego otoczenia umożliwi utworzenie przyjaznych mieszkańcom przestrzeni takich jak: podwórka, ogródki. Zbędne obiekty zostaną rozebrane, a dzięki temu teren wokół budynków zostanie odpowiednio zagospodarowany z uwzględnieniem chodników i miejsc postojowych oraz nowych nasadzeń zieleni.

W lutym zostanie ogłoszona druga procedura przetargowa, która ma wyłonić wykonawców robót w poszczególnych lokalizacjach. Zadanie jest realizowane przez miejską spółkę ADM. Rozpoczęcie prac remontowych planowane jest w tym roku.

Projekt w liczbach:
2019-2021 – okres realizacji
7 – liczba budynków, które przejdą kompleksowy remont
94 – liczba mieszkańców, którzy docelowo zasiedlą nowe mieszkania
7,3 mln zł – całkowita wartość projektu
2,9 mln zł – dofinansowanie unijne
0,5 mln zł – dofinansowanie z budżetu państwa