logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Korpus Wsparcia Seniorów - uzyskaj pomocRazem raźniej!

Wychodząc z tego założenia, dobrze jest skorzystać w trudnych chwilach z pomocy życzliwej osoby. W ramach Korpusu Wsparcia Seniorów wolontariusze gotowi są pomagać osobom starszym w podstawowych czynnościach życia codziennego.

Pomoc w ramach projektu udzielana jest wyłącznie seniorom 65+, których faktyczne potrzeby zostały zweryfikowane przez pracownika socjalnego, a poziom samodzielności osoby wspieranej nie wymaga usług i umiejętności specjalistycznych.

Co ważne, wolontariuszami w programie mogą zostać także sami seniorzy. Wsparcie może mieć bowiem charakter sąsiedzkiego i koleżeńskiego, co w szczególności sprzyja długofalowemu przeciwdziałaniu samotności, poprzez nawiązywanie pozytywnych relacji społecznych.

Więcej informacji uzyskać można
za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii:
22 505 11 11

Potrzebę pomocy zgłaszać można także bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, w Działach Pomocy Środowiskowej odpowiednich ze względu na ulicę zamieszkania. Wyszukiwarka numerów telefonów znajduje się TUTAJ.

Na co liczyć może potrzebujący senior?

Zakres czynności, w których wolontariusze wspomagają seniorów, obejmuje:
     1.    spacery, rozmowy, wyprowadzenie psa, wspólne spędzanie wolnego czasu,
     2.    wspólne sporządzanie posiłków,
     3.    utrzymanie porządku w domu,
     4.    zakupy, w tym wykupienie leków,
     5.    umawianie wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską,
     6.    załatwienie prostych spraw urzędowych, łącznie z ewentualnym dowiezieniem seniora do instytucji.