logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nasze miasto rozwija się i podlega ciągłym zmianom. By ułatwić Mieszkańcom obserwowanie procesów społecznych i gospodarczych zachodzących w Bydgoszczy, pracownicy Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska cyklicznie oddają w Państwa ręce opracowania w których zawarte są dane obrazujące zachodzące w mieście zmiany.