logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Stacje Kontroli Pojazdów w BydgoszczyWyciąg z rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.
Stacje Kontroli Pojazdów w Bydgoszczy

KOMUNIKAT: „Wykaz dobrych praktyk” podczas badania technicznego w stacji kontroli Pojazdów w trakcie stanu epidemii (komunikat w trakcie publikacji)

 

WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

                                                   MIASTO: BYDGOSZCZ

WUK-I.0143.5.2020

                                                         Stan na dzień: 27.03.2020r.

     

LP

Adres SKP

Kod rozpoznawczy i zakres wpisu do rejestru działalności regulowanej SKP

Nr telefonu (52)/

1. "Poczta Polska" S.A.

ul. Gajowa 99

85-700 Bydgoszcz

CB/001

OKRĘGOWA

370-55-06

2.               

"OLKOP" Hurtownia Olejów i Paliw G.Kropkowski Frydrychowo 54,  87-410 Kowalewo Pomorskie OSKP ul. Toruńska 282 85-831 Bydgoszcz

CB/002

OKRĘGOWA

363-16-42

3.               

PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 58 85-097 Bydgoszcz OSKP-Bydgoszcz, ul. Toruńska 147

CB/003

OKRĘGOWA

 361-16-46,

361-11-25

4.               

Mikołajczak Sp. J.

ul. Armii Krajowej 250 85-689 Bydgoszcz; SKP ul. Fordońska 59    85-719 Bydgoszcz

CB/007/P

ABT/-

365-02-26,

5.               

Andrzej Gajewski P.H.U. "AUTEX"

ul. Łęczycka 6 85-737 Bydgoszcz

CB/009/P

 ABT/h

360-14-19

6.               

Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o. ul. Białogardzka 7 85-808 Bydgoszcz SKP - Zakład Nr 1 ul. Nakielska 71a 85-347 Bydgoszcz

CB/010/P

ABT/h

366-15-66

7.               

Automobilklub Bydgoski ul. Park Ludowy im. W. Witosa, SKP ul. 3-go Maja 20A   85-016 Bydgoszcz

CB/012/P

 ABT/-

321-03-70

8.               

Zespół Szkół Samochodowych ul. Powstańców Wlkp. 63

85-090 Bydgoszcz

NIECZYNNE W TRAKCIE STANU EPIDEMII W RP

CB/013/P

 ABT/-

342-39-39

9.             

Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. ul. Inowrocławska 11

85-137 Bydgoszcz

CB/015

OKRĘGOWA

324-94-10 w.270

10.             

D. M. Kuźmińscy Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 133 85-401 Bydgoszcz

CB/017/P

ABT/-

321-50-11

11.             

AUTOTEST POLSKA Sp. z o.o. 01-922 Warszawa, ul. J. Conrada 29B
SKP ul. Wojska Polskiego 19

85-171 Bydgoszcz

CB/023/P

 ABT/-  

375-31-52

fax. 371-89-59  

12.             

Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o. ul. Białogardzka 7, 85-808 Bydgoszcz SKP ul. Wczasowa 10

85-155 Bydgoszcz  

CB/025/P

ABT/h

  

370-16-80  

13.             

Stacja Kontroli Pojazdów "BOTOJAN" S. C. Bogdan Węsierski, Magdalena Heleniak, Janusz Megger, Magdalena Megger-Pszczółkowska, Wojciech Megger

ul. Wiśniowa 2A, 86-050 Solec Kujawski

SKP ul. M. Kolbego 18,85-433 Bydgoszcz
 CB/026/P

 ABTE/h

 348-07-25

14.             

"MOTO BUDREX" Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 291

85-438 Bydgoszcz  

CB/027

OKRĘGOWA 

 323-08-28

15.           

Marian Ceglarek, Beata Ceglarek

"AUTOMANIASERWIS" s.c.

ul. Fordońska 130 85-739 Bydgoszcz

CB/028/P

ABT/-  

342-03-71

16.             

„EURO TIM” Edward Niedbalski

ul. Inowrocławska 33-35

85-153 Bydgoszcz  

CB/029

OKRĘGOWA  

340-41-07

17.             

AUTO DOKTOR Sp. z o.o.

Ul. Inowrocławska 31

85-153 Bydgoszcz  

CB/030

OKRĘGOWA  

340-94-17

18.             

WOJMAG Stacja Kontroli Pojazdów Magdalena Megier-Pszczółkowska, Wojciech Megger s.c.

ul. Gen. F. Kleeberga

2 85-791 Bydgoszcz

CB/031/P

 ABT/h

343-56-75

19.             

ASTINO Dariusz Kornacki

85-457 Bydgoszcz, ul. Borowiacka 17

SKP 85-796 Bydgoszcz, ul. gen. A. Fieldorfa „Nila”  22  

   

CB/032

OKRĘGOWA

515-55-25

515-55-25-50  

20.             

SKP MOTORS PIASECKI ERDMANN

85-727 Bydgoszcz, ul. Inwalidów 1  

CB/033/P

 ABT/-  

348-91-01

509-926-126  

21.             

P.H.U. POLMOZBYT TORUŃ HOLDING S.A.

87-100 Toruń, Szosa Bydgoska 82

SKP 85-85-152 Bydgoszcz, ul. Jana Pawła II 155  

CB/034/P

ABT/h

348-47-12, 515-038-987  

22.             

Barbara Lutkowska "AUTO-RENO-LAK”  ul. Wojska Polskiego 42  85-825 Bydgoszcz  

   

CB/035/P

 ABT/h

345-00-60

23.             

ALEKSANDRA WITKOWSKA, MIROSŁAW WITKOWSKI, MAREK KORTAS  P.P.H.U. "WITAS" s.c.

85-796 Bydgoszcz, ul. Pod Skarpą 52  

CB/036

OKRĘGOWA

  

344-01-44

24.             

”MOTO BUDREX – AUTO” Sp. z o.o.

85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 185-187  

CB/039/P 

ABTE/-  

342-97-40

25.             

WOJMAG Stacja Kontroli Pojazdów Magdalena Megier-Pszczółkowska, Wojciech Megger s.c.

85-791 Bydgoszcz, ul. Gen. F. Kleeberga 2

SKP: ul. Wyzwolenia 122b, 85-792 Bydgoszcz  

CB/040/P

ABTE/h  

346-32-49

26.             

 ”ACM SKP DROZDOWSKI I GRAD” Sp. J.

85-391 Bydgoszcz, ul. Nakielska 255 

CB/041/P 

ABTE/-  

307-75-00

27.             

DARO.B Dariusz Busse

85-790 Bydgoszcz, ul. Wyzwolenia 73A  

CB/042/P

ABTE/-  

343-81-81

28.             

 „ABC DARPI” Sp. z o.o.,

ul. Szubińska 75-77

85-312 Bydgoszcz

CB/043/P

ABT/h  

348-28-14

29.             

Paweł Krix X-MOTORSPORT,

ul. Modrzewiowa 3                   85-631 Bydgoszcz  

CB/044

OKRĘGOWA 

371-04-70

30. 

Jakub Trzebiński "MTB" ul. Ks. Schulza 1a

85-315 Bydgoszcz

CB/045/P

ABTE/h

340-69-50

 

 

  OBJAŚNIENIA:

 

Rodzaj stacji kontroli pojazdów:

-   okręgowa stacja kontroli pojazdów,

-   podstawowa stacja kontroli pojazdów do badania pojazdów A, B, T, E w zakresie:

a)  okresowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z zastrzeżeniem lit. c,

b)  dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit. a, z zastrzeżeniem ust. 1a.

c)  badań technicznych przyczep przeznaczonych do łączenia z pojazdami określonymi w lit. a, o ile stacja spełnia wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie długości stanowiska kontrolnego;

 

art. 83 ust. 1a. Badanie techniczne w zakresie badań, co do zgodności z warunkami technicznymi autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdu zabytkowego, pojazdu marki "SAM", pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym oraz pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a także dla którego określono dodatkowe wymagania w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego jest przeprowadzane wyłącznie w okręgowej stacji kontroli pojazdów.

 

Symbole rodzajów pojazdów:

A   -  motocykle i motorowery,

B   -  pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyłączeniem motocykli i motorowerów,

C   -  pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 16 t lub

CC  -  pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,

D   -  autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,

T   -  ciągniki rolnicze,

E   -  przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których jest upoważniona stacja kontroli pojazdów.

Symbole rodzajów badań:

a -  autobusów, których dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h,

c -  pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,

d -  pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,

e -   pojazdów skierowanych na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym,

h -  umieszczanie nadanych cech identyfikacyjnych pojazdu.

***)  Należy wpisać w przypadku wydania zgody na umieszczanie w pojazdach nadanych cech identyfikacyjnych.

 

Elementy składowe kodu rozpoznawczego stacji kontroli pojazdów:

XXX - właściwy wyróżnik województwa i powiatu oznaczonego według przepisów dotyczących rejestracji i oznaczania pojazdów (dwie lub odpowiednio trzy litery),

000 - numer kolejny stacji kontroli pojazdów (dla stacji działających w dniu wejścia w życie rozporządzenia - numer nadany na podstawie dotychczasowych przepisów),

P - stały element kodu rozpoznawczego podstawowych stacji kontroli pojazdów.


Ponadto Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów są upoważnione do:
- opiniowania indywidualnego wniosku o zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd,
- wyjaśnienie wątpliwości i rozpatrywanie ewentualnych sporów między stacją o podstawowym zakresie badań technicznych a użytkownikiem pojazdu.