logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Urząd Miasta Bydgoszczy

ul. Jezuicka 1, 
85-102 Bydgoszcz 
tel.  52 58 58 264
www.bydgoszcz.pl

rodzina3plus@um.bydgoszcz.pl