logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dostępność architektoniczna budynków Urzędu Miasta BydgoszczyRatusz ul. Jezuicka 1

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wejście główne od str. Starego Rynku z podjazdami, bez utrudnień. Wejście boczne od ul. Niedźwiedzia umożliwia dostęp do części parterowej, gdzie mieści się Kancelaria Ogólna, Punkt Obsługi Mieszkańca. Brak dostępu do wyższych kondygnacji w części „A” budynku. Wejście od str. ul. Jezuickiej – niedostępne – schody.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  W głównej części Ratusza jest winda z dojazdem bez utrudnień. Przyciski z opisem Braile.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Jedno miejsce przed Ratuszem, tylko na czas pobytu w budynku. Wjazd udostępnia ochrona - tel. 52 58 58 113.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line

  Ratusz ul. Jezuicka 1: Tłumacz migowy na miejscu lub on-line:
  dostępny on-line: w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym (Wejście boczne od ul. Niedźwiedzia 4/Parter/pokój 11A).

 7. Inne informacje

  Ubikacje dostosowane dla niepełnosprawnych na wózku na parterze.

ul. Jezuicka 2 (Windykacja, Miejski Konserwator Zabytków)

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wejście przez 3 stopnie.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Brak możliwości dotarcia na piętra.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Brak miejsc dedykowanych. Ogólnodostępne na terenie Starego Miasta.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

ul. Jezuicka 4A – przejazd do Przyrzecze 7-13

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wejście bez utrudnień. Ochrona – informacja.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Brak możliwości dotarcia na piętra.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Brak miejsc dedykowanych. Ogólnodostępne na terenie Starego Miasta.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  nie ma

 7. Inne informacje.

  Ubikacje na parterze przy budynkach ul. Przyrzecze.

ul. Jezuicka 6-14

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wejścia przez 1-2 stopnie.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Brak możliwości dotarcia na piętra.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Brak miejsc dedykowanych. Ogólnodostępne na terenie Starego Miasta.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

ul. Jezuicka 14A Biuro Meldunkowe

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wejście przez niski 1stopień.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Okienka dostępne. Punkt KDR i Bydgoskiej Karty 3+ kolejne 2 stopnie.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Brak miejsc dedykowanych. Ogólnodostępne na terenie Starego Miasta.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

ul. Jezuicka 16 Podatki

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wejście przez 3 stopnie.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Parter dostępny.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Brak miejsc dedykowanych. Ogólnodostępne na terenie Starego Miasta.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

ul. Jezuicka 18 Gońcy

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wejście przez 2 stopnie.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Parter dostępny.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Brak miejsc dedykowanych. Ogólnodostępne na terenie Starego Miasta.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

ul. Jezuicka 24

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wejście przez 4 stopnie.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Parter dostępny.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Brak miejsc dedykowanych. Ogólnodostępne na terenie Starego Miasta.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

ul. Grudziądzka 9-15 Bud. „A”

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wejścia bezpośrednio z ulicy bez barier architektonicznych na 2 kondygnacje.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  W budynku znajdują się 2 windy umożliwiające dotarcie do każdego piętra budynku jak również przejechać do bud. „B” i „C”. Przyciski z opisem Braile i informacją głosową.W części niskiej – dostęp do Małej Sali Obsługi w WUK wymaga pokonania kilkunastu stopni – niedostępna dla osób na wózkach. Obsługa realizowana w Dużej Sali.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  2 miejsca na ogólnodostępnym parkingu, przy drodze wyjazdowej z parkingu.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Tłumacz migowy na miejscu lub on-line:
  dostępny on-line: w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych w budynku A1 (pokój 101, 107).

 7. Inne informacje.

  Ubikacje dostosowane dla niepełnosprawnych na wózku na parterze.

ul. Grudziądzka 9-15 Bud. „B”

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wjazd po pochylni.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  W budynku znajduje się 1 winda umożliwiająca dotarcie do każdego piętra budynku jak również przejechanie do bud. „A” i „C”. Przyciski z opisem Braile.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  2 miejsca na ogólnodostępnym parkingu, przy drodze wyjazdowej z parkingu. Przy budynku w strefie ograniczonego parkowania, przy podjeździe jest oznakowane miejsce.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

 7. Inne informacje.

  Ubikacja dostosowana dla niepełnosprawnych na wózku na parterze.

ul. Grudziądzka 9-15 Bud. „C”

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wjazd bezpośrednio na parter lub z zewnątrz bezpośrednio windą.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  W budynku znajduje się 1 winda umożliwiająca dotarcie do każdego piętra budynku jak również przejechanie do bud. „A” i „B”. Przyciski z opisem Braile.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  2 miejsca na ogólnodostępnym parkingu, przy drodze wyjazdowej z parkingu. Przy budynku „B” w strefie ograniczonego parkowania, przy podjeździe jest oznakowane miejsce.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

 7. Inne informacje.

  Ubikacja dostosowana dla niepełnosprawnych na wózku na 1 i 2 piętrze.

ul. Grudziądzka 9-15 Bud. „D”

Budynek nie jest przeznaczony do Obsługi mieszkańców, są to głównie pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Czasowo wykorzystywane pomieszczenia mają dostęp bezpośredni z parkingu zamkniętego.

ul. Przyrzecze 7-13

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wejście bez utrudnień od budynku Jezuicka 4A. Ochrona – informacja. Wejście od strony ul. Przyrzecze niedostępne – schody.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Brak możliwości dotarcia na piętra.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Brak miejsc dedykowanych. Ogólnodostępne na terenie Starego Miasta.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

 7. Inne informacje.

  Ubikacje na parterze przy budynkach ul. Przyrzecze.

ul. Wojska Polskiego 1 – Centrum Handlowe „Zielone Arkady” – Punkt Obsługi Mieszkańców

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wejścia bezpośrednio z ulicy bez barier architektonicznych.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  W budynku znajdują się windy umożliwiające dotarcie do każdego piętra budynku.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  W pomieszczeniu POM, nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych

  Ogólnodostępne parkingi Centrum Handlowego.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Centrum Handlowe „Zielone Arkady” – Punkt Obsługi Mieszkańców: Tłumacz migowy na miejscu lub on-line:
  dostępny on-line: stanowisko ds. rejestracji pojazdów.

 7. Inne informacje.

  Ubikacje dostosowane dla niepełnosprawnych na wózku na piętrach.

ul. Gierczak 6

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wejście bez utrudnień od budynku.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Parter.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Brak miejsc dedykowanych. Ogólnodostępne na terenie Osiedla – przed budynkiem.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Tłumacz migowy na miejscu lub on-line:
  dostępny on-line: stanowisko ds. rejestracji pojazdów.

 7. Inne informacje.

  Ubikacje niedostosowane dla niepełnosprawnych na wózku.

ul. Sielanka 8A

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  - Wejście do biur wymaga pokonania kilkunastu schodów. Nie są to wydziały obsługujące mieszkańców.
  - Wejście do Urzędu Stanu Cywilnego – Sala Ślubów wymaga użycia platformy pionowej dla niepełnosprawnych.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  Urzędu Stanu Cywilnego – Sala Ślubów wymaga użycia platformy pionowej dla niepełnosprawnych.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Platforma pionowa przy wejściu do USC. Przy furtce wjazdowej i podjeździe znajdują się domofony umożliwiające wezwanie pomocy przy wjeździe. Platforma może być obsługiwana przez osobę na wózku.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Miejsce dedykowane. Parking przed budynkiem.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

 7. Inne informacje.

  Ubikacja niedostosowana dla niepełnosprawnych na wózku. Obecnie problemem może okazać się wąski przejazd przez drzwi do ubikacji. Planowana modernizacja (obecnie wykonany projekt i środki przekazane do WIM).

ul. Wojska Polskiego 65 – Świadczenia Rodzinne i BOK

 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

  Wjazd po pochylni na parter.

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

  W budynku znajduje się winda umożliwiająca dotarcie do każdego piętra budynku. Przyciski z opisem Braile.

 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Pochylnia – wjazd na parter poczekalni.

 4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Miejsca na ogólnodostępnym parkingu przed budynkiem.

 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Tłumacz on-line na parterze, w pobliżu poczekalni – pok.44.

 7. Inne informacje.

  Ubikacje dostosowane dla niepełnosprawnych na wózku na parterze i 2 piętrze w Wydziale Świadczeń Rodzinnych.

   

  ul. Jagiellońska 61 - Biuro Zdrowia i Polityki Społecznej, Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

   

  1. Dostępność wejścia do budynku.

  Wejście bezpośrednio z ulicy bez barier architektonicznych, wyraźnie oznakowane czerwoną tablicą. Przy drzwiach wejściowych z lewej strony znajduje się domofon umożliwiający wejście do budynku.

  2. Dostępność korytarzy i wind.

  Budynek 3 kondygnacyjny. W korytarzu znajdują się drzwi wahadłowe. Zapewniony dostęp tylko na 1 kondygnację. Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier.

  3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

  4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  2 oznakowane miejsca na ogólnodostępnym parkingu za budynkiem.

  5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

  6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

  7. Inne.

  Toaleta na 1 kondygnacji budynku dostosowana dla niepełnosprawnych na wózku / osób z ograniczeniami ruchu.
  Telefon do sekretariatu: (52) 58 58 913

  ul. Gdańska 5 - Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

   

  1. Dostępność wejścia do budynku.

  Wejście bezpośrednio z ulicy bez barier architektonicznych z lekkim najazdem, wyraźnie oznakowane czerwoną tablicą.

  2. Dostępność korytarzy i wind.

  Budynek 2 kondygnacyjny. W budynku znajduje się jedna winda umożliwiająca dotarcie na 1 piętro budynku. Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier.

  3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Budynek został wyposażony w system TOTUPOINT ułatwiający poruszanie się po obiekcie osobom z dysfunkcją wzroku.

  4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Brak miejsc dedykowanych. Ogólnodostępne na terenie Śródmieścia.

  5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).
  Nie ma ograniczeń.

  6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

  7. Inne

  Toaleta na 2 kondygnacji budynku dostosowana dla niepełnosprawnych na wózku / osób z ograniczeniami ruchu.
  Telefon do punktu obsługi: (52) 58 59 111

  ul. Dworcowa 3 - Bydgoskie Biuro Seniora

  1. Dostępność wejścia do budynku.

  Wejście bezpośrednio z ulicy bez barier architektonicznych z lekkim najazdem, wyraźnie oznakowane czerwoną tablicą.

  2. Dostępność korytarzy i wind.

  Budynek 2 kondygnacyjny. W budynku znajduje się jedna winda umożliwiająca dotarcie na 1 piętro budynku. Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier.

  3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

  Nie stosuje się.

  4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

  Brak miejsc dedykowanych. Ogólnodostępne na terenie Śródmieścia.

  5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

  Nie ma ograniczeń.

  6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  Nie ma.

  7. Inne.

  Toaleta na 1 kondygnacji budynku dostosowana dla niepełnosprawnych na wózku / osób z ograniczeniami ruchu.
  Telefon do punktu obsługi: (52) 58 58 854.