logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Program 25/75 jest jedną z możliwości realizacji zadania publicznego z inicjatywy i przy współudziale mieszkańców Bydgoszczy. 

 

Celem programu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców naszego miasta dla wspólnego, a przede wszystkim szybszego wykonania zadań publicznych gminy.

Występując z wnioskiem o realizację zadania publicznego należy zadeklarować pokrycie 25% szacunkowego kosztu inwestycji.

Natomiast pozostałe 75% kosztów zadania pokryje Miasto.

Prezydent może obniżyć wymaganą wysokość świadczenia pieniężnego wnioskodawcy, wynoszącą 25% do wysokości nie mniejszej niż 15% w każdym przypadku przedstawienia oraz udowodnienia przez wnioskodawcę współfinansowania wcześniej zrealizowanych robót budowlanych, polegających na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, przedmiotowo związanych z realizacją wnioskowanego zadania inwestycyjnego, w ramach inicjatywy lokalnej.
W przypadku budowy tylko jednej z dwóch sieci (kanalizacyjnej lub wodociągowej), Prezydent może obniżyć wymaganą wysokość świadczenia pieniężnego wnioskodawcy, wynoszącą 25% do wysokości nie mniejszej niż 20% w każdym przypadku przedstawienia oraz udowodnienia przez wnioskodawcę współfinansowania wcześniej zrealizowanych robót budowlanych, przedmiotowo związanych z realizacją wnioskowanego zadania inwestycyjnego, w ramach inicjatywy lokalnej.