logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wysokie rachunki za prąd i gaz? Część mieszkańców może składać wnioski o dodatki osłonowe
Od 4 stycznia br. można składać wnioski o dodatek osłonowy, który ma zrównoważyć niektórym gospodarstwom domowym rosnące ceny prądu i gazu. Wnioski można składać w Wydziale Świadczeń Rodzinnych UMB. Kto może liczyć na wsparcie i jakie warunki trzeba spełnić – podpowiadamy.


Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego dochody nie przekraczają 2100 zł/netto w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł/netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Jednocześnie będzie obowiązywać zasada tzw. złotówka za złotówkę, co oznacza, że dodatek będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków będzie wynosić 20 zł, poniżej 20 zł kwota dodatku nie będzie wypłacana.

Ważne! Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Ile wynosi dodatek?

Wysokość dodatku zależy od wielkości gospodarstwa domowego i wykorzystywanego źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:
gospodarstwo jednoosobowe - 400/500 zł*
gospodarstwo 2-3 osobowe - 600/750 zł*
gospodarstwo 4-5 osobowe - 850/1 062,50 zł*
gospodarstwo 6 i więcej osobowe - 1 150/1 437,50 zł*
*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gdzie i w jakim terminie złożyć wniosek? 

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można składać:

  w formie papierowej – pocztą lub osobiście:
•         w Wydziale Świadczeń Rodzinnych (ul. Wojska Polskiego 65) – w godzinach pracy Urzędu Miasta Bydgoszczy;
•         w Punkcie Obsługi Mieszkańca w Centrum Handlowym Zielone Arkady w godzinach pracy punktu –  złożenie wypełnionego wniosku;
•         w Filii Urzędu Miasta w Fordonie (ul. Gierczak 6)  w godzinach pracy Urzędu Miasta – złożenie wypełnionego wniosku;

  elektronicznie – przez platformę ePUAP.

Wnioski można składać w okresie od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. Aby otrzymać wypłatę dodatku osłonowego w 2 równych ratach, tj. do 31 marca 2022 r. i do 2 grudnia 2022 r., należy złożyć wniosek do 31 stycznia 2022 r.

Osoby, które nie złożą wniosku w do końca stycznia br., nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Nowe świadczenie zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.

***

Zachęcamy do przejrzenia ulotki (tutaj). Szczegółowe informacje można pobrać TUTAJ

Wniosek o dodatek - do pobrania TUTAJ. Zobacz wzór wypełnionego wniosku TUTAJ.  

W razie pytań prosimy kierować je do Wydziału Świadczeń Rodzinnych UMB. Wykaz telefonów z podziałem na rejon – do pobrania TUTAJ