logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wyremontujemy wiekowe kamienice z ul. Rycerskiej
Wkrótce rozpocznie się remont dwóch wiekowych kamienic przy ul. Rycerskiej. Budynki z numerami 5 i 7 czeka gruntowna termomodernizacja. Odnowione zostaną także ich frontowe elewacje z ozdobnymi detalami. Mieszkania zostaną podłączone do centralnego ogrzewania.


Budynek przy ul. Rycerskiej 5 to kamienica wybudowana około 1904 roku. Posiada 4 kondygnacje, pełni wyłącznie funkcję mieszkaniową. Przykryta jest  dwuspadowym dachem, krytym od strony ulicy dachówką.  W skrajnej części budynku ulokowano przejazd bramny. Elewacja zdobiona jest m.in. boniowaniem podkreślającym parter, gzymsami oraz geometrycznymi wzorami podkreślającymi podziały budynku. W budynku i oficynie znajduje się 17 lokali mieszkalnych. Zakres prac obejmie remont elewacji, przebudowę i termomodernizację oraz remont klatek schodowych z przebudową instalacji elektrycznej, teletechnicznej, niskoprądowej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej z wyposażeniem wszystkich lokali w instalację c.o. i c.w.u.

Równie spektakularną zmianę przejdzie także budynek przy ul. Rycerskiej 7. Wybudowany został około 1900 roku. Posiada również 4 kondygnacje. Wyróżnia go doskonała symetria. Przejazd bramny umieszczono w osi budynku. Skrajne części mają formę niewielkich ryzalitów zwieńczonych szczytami. W poddasze znajdujące się w centralnej części obiektu wkomponowane zostały lukarny. Dach od strony frontowej przykryty jest ocynkowaną blachą. W kamienicy znajduje się 14 lokali mieszkalnych. Zakres prac jest podobny.

Warto podkreślić, że zastosowanie na ścianach frontowych cienkiej powłoki termoizolacyjnej pozwoli zachować i odrestaurować detale architektoniczne takie jak .min naczółki, boniowanie, gzymsy, opaski wokół okien. Renowacji poddana zostanie także drewniana brama z naświetlem. Na prace w obu budynkach miejska spółka ADM zabezpiecza prawie 8 mln zł. Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy z wykonawcą obu zadań. Po odbiorach przebudowane kamienice będą objęte 7-letnią gwarancją.

Prace trwają także przy zabudowie północnej części ulicy Rycerskiej nowymi budynkami BTBS. Więcej informacji o tej inwestycji znajduje się TUTAJ.

Estetyczna Bydgoszcz

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Śródmieścia aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników, mostów. Zlecane są prace przy odtwarzaniu zieleni. Przy prezydencie działa Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań podnoszących estetykę miejskiej przestrzeni. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację ułatwiają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.