logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Walczymy o pieniądze mieszkańców – wyślij apel do premiera
Przyszłoroczny budżet Bydgoszczy, decyzjami rządu, został uszczuplony o 100 milionów złotych. Dla mieszkańców oznacza to mniej inwestycji na ich osiedlach! Prezydent Rafał Bruski zachęca do wysyłania apelu do premiera Mateusza Morawieckiego o zwrot tych pieniędzy, dzięki którym zrealizujemy planowane inwestycje.


Zmiany wprowadzone przez rząd istotnie wpłynęły na dochody miasta, a co za tym idzie codzienne życie bydgoszczan. Miejska kasa przez najbliższe cztery lata zostanie uszczuplona o około 400 milionów złotych. Brak tych pieniędzy w budżecie oznacza ograniczenie planowanych inwestycji.
 
Prezydent Rafał Bruski zachęca do wysyłania apelu do premiera Mateusza Morawieckiego o podjęcie działań legislacyjnych, które przywrócą w obszarze finansów samorządów stan obowiązujący przed wprowadzeniem w 2019 roku zmian dotyczących dochodów i wydatków. Licząc tym samym, że duża liczba skierowanych pism, wpłynie na zmianę decyzji rządu, który podejmie odpowiednie działania legislacyjne w tym zakresie. Pisma można wysyłać bezpośrednio na adres Biura Prezesa Rady Ministrów lub na adres elektroniczny: bprm@kprm.gov.pl.

APEL DO POBRANIA TUTAJ.

Informacje dotyczące inwestycji, których realizacja w przyszłych latach może być zagrożona opisywane były w tekstach dot. przyszłorocznego budżetu -  „Bydgoszcz nie chce zwalniać tempa. Projekt budżetu na 2020 rok gotowy” oraz  „Budżet na 2020 rok. Przygotowujemy się do kolejnych inwestycji”.  W przyszłorocznym projekcie budżetu zabrakło pieniędzy m.in. na budowę basenu osiedlowego na Miedzyniu, basenu rehabilitacyjnego na Szwederowie oraz na rozpoczęcie prac przy budowie ulicy Nakielskiej.  

Treść apelu trafiła także do korporacji samorządowych: Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Unii Miasteczek Polskich, Związku Województw RP oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Prezydent, przekazując treść apelu, zwraca się z prośbą przekazania jej przedstawicielom samorządów z całego kraju, w celu zorganizowania w innych miastach akcji masowego wysyłania pism do KPRM.

Pisma do korporacji znajdują się TUTAJ.

Apelowała także Rada Miasta
W sprawie ograniczenia dochodów miasta apel do premiera wystosowali także miejscy radni. Na wrześniowej sesji zwrócili się do Mateusza Morawieckiego o stworzenie prawnych możliwości zwrotu tych pieniędzy samorządom, w formie rekompensat. Do dnia dzisiejszego do Rady Miasta nie wpłynęła odpowiedź na apel. Treść apelu znajduje się w tekście „Radni nie chcą ograniczać miejskich inwestycji i apelują do premiera”.

Treść apelu:
W związku z przyjętymi w 2019r. przez reprezentowany przez Pana Rząd regulacjami prawnymi, skutkującymi jednoczesnym ograniczeniem dochodów samorządów
i zwiększeniem ich wydatków, zwracam się o podjęcie na etapie prac nad budżetem państwa na 2020r i lata kolejne działań rekompensujących samorządom zmniejszenie dochodów i wzrost wydatków.

Opisane powyżej działania Rządu wpłynęły negatywnie na zdolność samorządu do zaspokajania codziennych potrzeb mieszkańców, m.in. w obszarze edukacji, kultury, ochrony środowiska, transportu publicznego, sportu czy pomocy społecznej.
 
Podjęte przez Rząd decyzje mają także bezpośredni wpływ na możliwość realizacji przez samorząd nowych, oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Pogorszenie sytuacji finansowej samorządów powoduje rezygnację z realizacji już zaplanowanych inwestycji, a dla wielu innych oznacza znaczne odsunięcie w czasie.
 
Mając powyższe na uwadze, wnoszę o podjęcie działań legislacyjnych, co najmniej przywracających w obszarze finansów samorządów stan obowiązujący przed wprowadzeniem w 2019r. zmian dotyczących dochodów i wydatków.