logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ulica Bydgoska z kolejną odnowioną kamienicą
Zakończył się remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej. Budynek sąsiadujący z dawną synagogą zyskał odnowioną elewację i dachówkę. Gotowa jest także konstrukcja nowego budynku, który wypełni pierzeję odnowionej ulicy Bydgoskiej po przeciwnej stronie.


Rewitalizacja ulicy Bydgoskiej była jednym z pierwszych zrealizowanych zadań w ramach rewitalizacji Starego Fordonu. Ulica zyskała nową jezdnię, ułożono wzdłuż niej nowe chodniki, wyposażono w elementy małej architektury i zadbano o dodatkową zieleń. Równocześnie gruntownie zmodernizowano przy niej miejskie budynki z numerami 26, 29 i 42, w których zamieszkali przede wszystkim nowi najemcy.

W ostatnich dniach zakończył się remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 20. To niewielki piętrowy budynek z poddaszem przykryty dwuspadowym dachem. Sąsiaduje on między innymi z dawną synagogą. Po remoncie utrzymany jest w beżowej kolorystyce.

W przyszłym roku na ulicę Bydgoską wprowadzą się kolejni nowi mieszkańcy. Obecnie trwają prace przy nowym budynku na parceli z numerem 19. Wypełni ją trzykondygnacyjny budynek z 16 lokalami. Gotowa jest już jego konstrukcja. Część mieszkań będzie posiadać bezpośredni widok na Wisłą i wybudowane przez miasto nabrzeże.

Inwestycję, która kapitalnie uzupełni pierzejową zabudowę historycznej ulicy jest firma PUBR. Od strony ul. Bydgoskiej na parterze znajdzie się też lokal usługowy. Elewacja budynku nawiązywać ma  stylem i kolorystyką do zabudowy śródmiejskiej.
W ramach rewitalizacji Starego Fordonu realizowanych jest szereg miejskich projektów. W ubiegłym roku zakończyła się między innymi przebudowa Rynku oraz budowa nabrzeża. W tym roku finalizowany będzie natomiast projekt związany z przebudową ulic oraz zagospodarowaniem na cele rekreacyjne terenów nad Wisłą. Towarzyszyć będzie mu rozbudowany program nasadzeń drzew i krzewów. Bydgoski Budżet Obywatelski pozwoli natomiast m.in. na wzniesienie minitężni przy ul. Targowisko. Więcej informacji o tym zadaniu znajduje się w tekście „Ruszyły budowy nowych tężni”.

Estetyczna Bydgoszcz

W ostatnich latach w celu rewitalizacji aktywne działania prowadzi również miasto.  Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też  Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację ułatwiają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.