logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rada Miasta apeluje o zapewnienie środków na budowę nowego kampusu Akademii Muzycznej
Radni na dzisiejszej Sesji Rady Miasta (17 października) wystosowali apel do prezesa rady ministrów Mateusza Morawieckiego, posłów ziemi bydgoskiej oraz marszałka województwa Piotra Całbeckiego o zmianę projektu budżetu państwa na 2019 rok i 2020 rok oraz zapewnienie środków finansowych na budowę kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.


W przyjętym dokumencie radni apelują o dotrzymanie zapisów znajdujących się w kontrakcie terytorialnym dla województwa kujawsko-pomorskiego, w którym to dokumencie wśród „przedsięwzięć podstawowych”, czyli, jak zostało to ujęte „przedsięwzięć priorytetowych”, figuruje „Budowa siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy”.

Kontrakt Terytorialny zawarty pomiędzy stroną rządową oraz samorządem województwa kujawsko – pomorskiego w dniu 13 listopada 2014 roku (Aneks nr 2 zawarty w dniu 30 maja 2017 roku), nakładał na stronę rządową zobowiązanie do realizacji inwestycji budowy siedziby Akademii Muzycznej w latach 2014 – 2020. Do tej pory ze środków finansowych rządu wykonano projekt tej inwestycji. Szereg działań zostało podjętych również przez miasto Bydgoszcz. Były to m.in.: zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, przekazanie terenów na cel realizacji inwestycji oraz rozpoczęcie procedury wykupu gruntów pod infrastrukturę drogową.   

Inwestycja miała zostać zlokalizowana w centrum miasta, pod adresem Chodkiewicza 9-11. Wielkość działki przekracza 3ha, natomiast wielkość obszaru zabudowy to około 4 500 m2. Dzięki temu nowy budynek miał szansę stać się istotnym punktem tworzącego się miasteczka uniwersyteckiego w centrum Bydgoszczy. Do nowego obiektu miała zostać przeniesiona działalność uczelni, zlokalizowana do tej pory w kilku budynkach na terenie Bydgoszczy.

Według koncepcji planistów miejskich, nowy obiekt AMFN miał przyczynić się do rozciągnięcia obszaru bydgoskiej dzielnicy muzycznej (koncepcja przedłużenia ul. Paderewskiego, dzięki czemu Filharmonia Pomorska i Akademia Muzyczna znalazłyby się na jednej osi architektonicznej wyznaczonej przez ulicę) rewitalizując obszary do tej pory niewykorzystywane. Znajdująca się w obszarze działki inwestycyjnej glinianka pozwalała zaadaptować przestrzeń na park rekreacyjno-wypoczynkowy.

Treść apelu znajduję się TUTAJ