logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Orły i lew strzegą bramy przy ul. Chocimskiej
Trwa remont kamienicy przy ulicy Chocimskiej 10. Budynek posiada wyjątkowo ciekawy portal zdobiony płaskorzeźbą. Prace przy elewacji frontowej zleciła wspólnota mieszkaniowa zarządzana przez ADM.


Trzykondygnacyjna kamienica jest częścią północnej pierzei ul. Chocimskiej. Wzniesiona została na planie prostokąta. Symetrię frontowej elewacji podkreśla niewielki ryzalit, w którym również ulokowano przejazd bramny. Jest on zdobiony oryginalną płaskorzeźbą. Znajdziemy w niej między innymi dwa orły oraz lwa. W przejeździe osadzono też elegancką drewnianą bramę z naświetlem. Pozostała część elewacji jest dość skromna.  Jedynie na parterze zachowało się boniowanie, opaski wokół okien oraz gzyms rozdzielający tę część budynku od górnych kondygnacji. Obecnie trwa remont frontowej części budynku. Prace zleciła wspólnota zarządzana przez ADM. Koszt prac to około 100 tysięcy złotych. Zakończenie robót planowane jest jeszcze w tym roku.

Wcześniej przy tej ulicy odnowiono kilka innych ciekawych kamienic. Między innymi budynek o wyjątkowo ciekawej bryle z numerem 5. W tym roku rozpoczęły się też prac przy narożnej kamienicy u zbiegu z ulicą Gdańską. To budynek zaprojektowany przez znakomitego budowniczego J. Święcickiego. Więcej informacji o tym remoncie znajduje się TUTAJ.

Warto wiedzieć

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Śródmieścia aktywne działania prowadzi również miasto.  Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też  Społeczna Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Ulica Chocimska może zostać kompleksowo zrewitalizowana wraz z budową linii tramwajowej pomiędzy dworcem klejowym i ulicą Gdańską. Obecnie powstaje koncepcja, która określi tramwajowe priorytety na nową perspektywę unijną. Poddaliśmy ja konsultacjom społecznym. Wybrany wariant zakłada trasowanie linii przez tę cześć miasta ulicami Chocimska i Nowoświecką. Dzięki temu nie będzie też konieczności wyburzania kamienic u zbiegu ulicy Gdańskiej i Chodkiewicza. Takie rozwiązanie postulowała też większość osób biorąca w konsultacjach.