logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowe ulice w asfalcie, kostkach i ażurach
W ciągu ostatnich 5 lat powstało 35 kilometrów osiedlowych ulic z twardą nawierzchnią. Na ten cel trafiły ponad 94 mln złotych. Zadania realizowane są w oparciu o kilka miejskich programów. Lokalne ulice powstają również wraz z przebudową najważniejszych arterii oraz dzięki współpracy z inwestorami zewnętrznymi.


W ostatnich latach twardą nawierzchnię zyskało ponad 120 odcinków miejskich dróg. Najwięcej zrealizowanych zostało w oparciu o wieloletni program utwardzania ulic gruntowych – ponad 10 kilometrów. Korzystając z wielu innych programów i działań zrealizowanych została znacznie więcej inwestycji ułatwiających dojazd i dojście do wielu posesji.Wieloletni Program Utwardzenia Ulic Gruntowych

Program jest realizowany w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy, a pakiet zadań do realizacji zostaje wybrany na podstawie określonych parametrów (m.in.: gęstość zaludnienia, ważność ulicy w układzie transportowym miasta, długości dróg gruntowych do sumy długości dróg lokalnych na osiedlu).
Na realizację programu w latach 2016-22 zabezpieczono ponad 130 mln zł. Co roku na budowę ulic osiedlowych gwarantowanych jest nie mniej niż 17 mln zł. Środki, których nie można wykorzystać w danym roku przechodzą na rok następny. Ulice w ramach tego programu utwardzane są przede wszystkim betonową kostką.

Inicjatywy lokalne - Program 25/75

W przedmiotowym programie większość kosztów (75%) ponosi miasto, a mniejszą część (25%) wnioskujący mieszkańcy. Warto dodać, że istnieje możliwość podniesienia dofinansowania przez miasto aż do 85%, jeśli wnioskodawcy wcześniej finansowali budowę wodociągu i kanalizacji.  Dzięki temu można skorzystać z dodatkowej bonifikaty na wkład własny.

Bydgoski Budżet Obywatelski

Zasada działania programu polega na wydzieleniu z budżetu miasta kwoty, na realizację konkretnych zadań zgłaszanych przez mieszkańców Bydgoszczy. Do realizacji są kierowane projekty, które uzyskują największą liczbę głosów. Do wyboru są trzy rodzaje projektów, wszystkie znane z poprzedniej edycji: duże zadania ponadosiedlowe, projekty na wybranych osiedlach oraz małe projekty społeczne.

Pilotażowy program utwardzania dróg płytami ażurowymi

Tego typu zadania realizujemy głównie na terenach o dużej przepuszczalności gruntu, w miejscach nienarażonych na częste przejazdy ciężarówek. Zależy nam też na utrzymaniu ciągłości utwardzanych ulic z innymi istniejącymi drogami twardymi oraz poprawie dojazdu do osiedlowych obiektów użyteczności publicznej.

Inwestycje towarzyszące rozbudowie głównych arterii

Wiele ulic udało się przebudować też przy realizacji dużych inwestycji drogowych. W ten sposób utwardzona nawierzchnia pojawiła się na kolejnych 29 ulicach gruntowych.

Ulice zbudowane przez zewnętrznych inwestorów

Część ulic budują inwestorzy, którym zależy na wygodnym i bezpiecznym dojeździe do wznoszonych hal i budynków. W ten sposób powstało kilka nowych odcinków ulic lub - były one gruntownie wyremontowane. Z racji pełnionej funkcji najczęściej  otrzymują one nawierzchnie asfaltowe.Budowa ulic z twardą nawierzchnią 2015-20 - ZESTAWIENIE