logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o Bydgoszczy
Jeśli Bydgoszcz jest tematem Twojej pracy inżynierskiej, licencjackiej, magisterskiej czy doktorskiej, zapraszamy do udziału w konkursie miejskim. Prace można zgłaszać do 4 lutego.


Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Do konkursu można zgłaszać prace obronione w roku akademickim 2017/2018.

Prace są oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach:

PRACE MAGISTERSKIE i DOKTORSKIE

I miejsce - 10 tys. zł brutto;   II miejsce – 5 tys. zł brutto;   III miejsce – 3 tys. zł brutto

PRACE INŻYNIERSKIE i LICENCJACKIE

I miejsce - 6 tys. zł brutto;   II miejsce – 3 tys. zł brutto;   III miejsce – 2 tys. zł brutto

Prace należy dostarczyć lub wysłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na pracę naukową” ( plus komplet dokumentów zgłoszeniowych w polskiej wersji językowej), na adres: Biuro Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz (pokój nr 117A).

Regulamin i wnioski do pobrania znajdują się TUTAJ. 

Termin zgłaszania prac upływa 4 lutego 2019 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bydgoszczy).