logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Kolejne zmiany na ul. Chodkiewicza
Wkrótce rozpocznie się remont i rozbudowa 100-letniego gmachu dawnego sierocińca przy ul. Chodkiewicza 32. Obiekty ma służyć policjantom z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. To kolejna duża inwestycja na Bielawach realizowana z unijnym wsparciem. Pochłonie ona około 21 mln zł.


Projekt przewiduje wykonanie szeregu prac związanych między innymi z kompleksowa  termomodernizacją obiektu, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji odgromowej, modernizacji instalacji grzewczej, wentylacji i elektrycznej. W gmachu zastosowane zostanie też oświetlenie energooszczędne. Na realizację zadania Komenda Wojewódzka Policji  w Bydgoszczy uzyskała dofinansowanie w wysokości 7,3 mln zł  z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Z początkiem sierpnia podpisana została umowa z wykonawcą zadania. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyło konsorcjum, którego liderem jest firma budowlana  Dolmar. Zakończenie prac planowane jest na grudzień 2020 roku.

Budynek przy ul. Chodkiewicza 32 pochodzi z 1914 roku. Został zbudowany  z przeznaczeniem na dom sierot. W 1920 roku nieruchomość została przejęta przez gminę Bydgoszcz. Nadal prowadzony był tam sierociniec. W czasie wojny mieścił się tam niemiecki szpital wojskowy. Od 1965 roku budynek był użytkowany przez funkcjonariuszy milicji, a następnie policji. Obecnie zarządza nim  KWP, która wcześniej zleciła przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do remontu. Została  ona pozytywnie uzgodniona przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Projekt przygotowany na zlecenie KWP w Bydgoszczy wpisuje się w działania rewitalizacyjne  podejmowane przez miasto. W 2016 roku zmodernizowana została ulica Chodkiewicza na odcinku od Sułkowskiego do Wyszyńskiego. W ramach tej inwestycji zmodernizowano torowisko i jezdnie, a wzdłuż ulicy zbudowano drogę rowerową, nowe chodniki i stylowe oświetlenie.  Zadanie kosztowało miasto 23 mln zł. W tym roku oficjalnie zakończyła się duża rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego finansowana przez samorząd województwa. Inwestycji pochłonęła aż 200mln zł.

Inwestycja w liczbach:

  • Wartość prac budowlanych – 21 mln zł
  • Dofinansowanie UE – 7,3 mln zł
  • Termin realizacji 2018-2020
  • Rok powstania obiektu – 1914